3 วันยอดพุ่ง ศาลสั่งคุมประพฤติ เมาแล้วขับกว่า 3,000 คดี

3 วันยอดพุ่ง ศาลสั่งคุมประพฤติ เมาแล้วขับกว่า 3,000 คดี

อธิบดีกรมคุมประพฤติ เผยเมาขับถูกจับคุมประพฤติ ยอดรวม 3 วันกว่า 3,000 คดี สั่งติด EM 33 ราย

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 61 นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า เข้าสู่วันที่สาม ในช่วง 7 วันที่มีการควบคุมเข้มงวด ยังคงมีคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ รวมยอดสะสม 3 วัน จำนวน 3,323 คดี และศาลสั่งติด EM ยอดสะสม 3 วัน จำนวน 33 คดี โดยในวันที่ 3 (29 ธันวาคม 2561) จำนวนกว่า 1,366 คดี จำแนกเป็น

- คดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 1,352 คดี คิดเป็นร้อยละ 98.9 (ยอดสะสม 3 วัน จำนวน 2,846 คดี)

- คดีขับเสพ จำนวน 10 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.73 (ยอดสะสม 3 วัน จำนวน 438 คดี)

- คดีขับรถประมาท จำนวน 4 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.29 (ยอดสะสม 3 วัน จำนวน 37 คดี)- คดีขับซิ่ง ไม่มีคดี (ยอดสะสม 3 วัน จำนวน 2 คดี)

นอกจากนี้ ศาลยังมีคำสั่งติด EM ในคดีขับรถขณะเมาสุราเพิ่มอีก 15 ราย รวมยอดสะสม 3 วันที่ศาลสั่งติด EM เป็นจำนวนกว่า 33 ราย ซึ่งศาลยังคงกำหนดเงื่อนไขห้ามออกจากที่อยู่อาศัยของตนตั้งแต่เวลา 22.00 – 04.00 น. ระยะเวลา 15 วัน พร้อมทั้งรายงานตัว ทำงานบริการสังคมเป็นจำนวน 24 ชั่วโมง และพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 6 เดือน

ส่วนจังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 136 คดี จังหวัดสกลนคร จำนวน 124 คดี จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 93 คดี