ป.ป.ส.ตั้งเป้าจับนักค้ายารายสำคัญ เผย3เดือนคดีพุ่ง 73,540 คดี

ป.ป.ส.ตั้งเป้าจับนักค้ายารายสำคัญ เผย3เดือนคดีพุ่ง 73,540 คดี

รมช.กห.-เลขาฯป.ป.ส. แถลงตั้งเป้ากวาดล้างนักค้ารายรายสำคัญ 62,000 คดี ยอมรับมาตรสกัดกั้นเอาไม่อยู่ ฟุ้งผลงานปราบเร่งด่วน 3 เดือนได้ผล คดีพุ่ง 73,540 คดี จับผู้ต้องหากว่า 7 หมื่นคน-ยึดทรัพย์ 157 ล้าน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส) - พล.อ. ชัยชาญช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด และนายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส) ร่วมแถลงผลการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน 3 เดือนระหว่างเดือน 1 ตุลาคม -21 ธันวาคม 2561

พล.อ.ชาญชัย กล่าวว่า ในด้านการปราบปราบและการบังคับใช้กฎหมายสามารถจับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 73,540 คดี /ผู้ต้องหา 76,545 คน ของกลาง ยาบ้า 179,500,858 เม็ด ไอซ์ 3,463 กิโลกรัม /กัญชา 2,194 กิโลกรัม เฮโรอีน 296 กิโลกรัม /คีตามีน 213 กิโลกรัม และโคเคน 6 กิโลกรัม และมีการดำเนินคดีต่อผู้ค้ารายสำคัญในฐานความ ผิดสมคบและสนับสนุนหรือช่วยเหลือ 500 คดี ผู้ต้องหา 917 คน ยึดและอายัดทรัพย์สิน 311 ราย รวมมูลค่าทรัพย์สิน 157 ล้านบาท และสามารถสกัดกั้นยาเสพติดที่ถูกลักลอบนำเข้าตามแนวชายแดนไม่ถูกส่งผ่านเข้าไปยังพื้นที่ตอนในและแพร่ระบาดไปยังพื้นที่ต่างๆและตามเส้นทางลำเลียงหลักได้มากกว่า 152 ล้านเม็ด

ป.ป.ส.ตั้งเป้าจับนักค้ายารายสำคัญ เผย3เดือนคดีพุ่ง 73,540 คดี

ส่วนการป้องกันยาเสพติด การลดความต้องการยาเสพติด หรือการลดอุปสงค์ยาเสพติด ด้วยการรณรงค์ป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อไม่ให้เกิดผู้เสพรายใหม่ในกลุ่มเป้าหมายหลัก 3 กลุ่ม คือ ในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา รวม 2,828,179 คน กลุ่มเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา รวม 49,139 คน /กลุ่มแรงงาน จำนวน 4,555 แห่ง รวม 302,114 คน และกลุ่มประชาชนทั่วไป รวม 2,049,050 คน รวมทั้งนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษารวม 25,449 ราย ติดตาม ดูแล และช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมารวม 47,563 ราย

ป.ป.ส.ตั้งเป้าจับนักค้ายารายสำคัญ เผย3เดือนคดีพุ่ง 73,540 คดี

พล.อ.ชาญชัย กล่าวอีกว่า จากหลังจากดำเนินการครบสามเดือนแล้วคณะกรรมการฯจะประเมินผลและกำหนดแผนงานตามแผนดำเนินการของป.ป.ส.ปี2562 ซึ่งจะเข้มข้นขึ้น เน้นลดความต้องการยาเสพติดในประเทศ โดยมีเป้าหมายจับกุมนักค้าคดียาเสพติดรายสำคัญ 62,000 คดี ดำเนินการลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา โดยเน้นหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรง 4,076 หมู่บ้าน/ชุมชน ด้านการบำบัดรักษายาเสพติดผู้เสพ/ผู้ติดได้รับการบำบัดรักษาฯอย่างมีมาตรฐาน มีระบบทางเลือกที่เหมาะสมเป้าหมายผู้เข้ารับการบำบัดทุกระบบ 217,550 ราย

ป.ป.ส.ตั้งเป้าจับนักค้ายารายสำคัญ เผย3เดือนคดีพุ่ง 73,540 คดี

ขณะที่นายนิยม กล่าวว่า ผลการจับกุมในรอบสองเดือนได้ของกลางและผู้ต้องหามากกว่าการดำเนินการในรอบ 6 เดือนของปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นความสำเร็จจากการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้า ตามแนวชายแดน แม้ผู้ค้าพยายามผลักดันยาเสพติดเข้ามาในประเทศเพิ่มขึ้น หลังจากจากมีมาตรการเข้มงวดในปราบปรามยาเสพติดทำให้จำนวนผู้เสพและผู้เข้ากระบวนการบำบัดยาเสพติดลดลงต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 - 2559 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ประกอบกับราคาจำหน่ายยาเสพติดลดลงเฉลี่ยยาบ้า 100. เม็ดราคา 80 บาท ทำให้ผู้ค้าเร่งผลักดันยาเสพติดเข้ามาและถูกสกัดจับได้เพิ่มขึ้น

“อีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีเคมีภัณฑ์หลุดรอดเข้าไปยังพื้นที่ผลิตยาเสพติด เนื่องจากการการสกัดกั้นเคมีภัณฑ์สารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดอย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรจึงทำให้ผู้ผลิตยังสามารถผลิตได้มากขึ้นเห็นได้จากจำนวนการจับกลุ่มยาบ้าในช่วงเดือนตุลาคมมีมากกว่าล้านเม็ด” เลขาฯป.ป.ส.กล่าว