ตร.น้ำเข้มรักษาความปลอดภัยประชาชนช่วงปีใหม่

ตร.น้ำเข้มรักษาความปลอดภัยประชาชนช่วงปีใหม่

ตร.น้ำเข้มรักษาความปลอดภัยประชาชนช่วงปีใหม่-อำนวยความสะดวกทางน้ำ เน้นจุดท่องเที่ยวสำคัญทางน้ำ