พระองค์ที เสด็จเฝ้าฯ สมเด็จสังฆราช

พระองค์ที เสด็จเฝ้าฯ สมเด็จสังฆราช

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จไปเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เวลา 14.02 น. วันนี้ (26 ธ.ค.61) พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนจะเสด็จเข้าสู่พระอุโบสถ ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรส ประธานพระอุโบสถ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและพระราชสรีรางคาร สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 จากนั้น ทรงศีล

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกถวายศีล จบแล้วทรงกล่าวคำถวายเครื่องสังฆทาน ทรงประเคนผ้าไตร ทรงหลั่งทักษิโณทก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จไปเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกาสังฆปริณายก ถวายอนุโมทนา แล้วทรงสนทนาธรรมกับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงสนพระทัยในการบำเพ็ญพระกุศล และสนทนาธรรมอยู่เป็นนิจ เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน


"ธรรมราชินี" ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และขณะทรงศึกษาอยู่ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ก็มักจะเสด็จไปทรงสนทนาธรรม ณ วัดป่ามุตโตทัย อยู่เป็นประจำ