ร.10มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย เหตุสึนามิอินโดนีเซีย

ร.10มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย เหตุสึนามิอินโดนีเซีย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กรณีเกิดเหตุคลื่นสึนามิ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กรณีเกิดเหตุคลื่นสึนามิ บริเวณชายฝั่งเมืองปันเดกลัง เมืองลัมปุงตอนใต้ และเมืองซรัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ดังข้อความพระราชสาส์นความว่า


ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กรุงจาการ์ตา
ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่ง ที่ได้ทราบข่าวการเกิดคลื่นสึนามิรุนแรง บริเวณชายฝั่งเมืองปันเดกลัง เมืองลัมปุงตอนใต้ และเมืองซรัง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้สูญหายเป็นจำนวนมาก ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างต่อทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐาน ข้าพเจ้า ในนามของประชาชนชาวไทย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่าน และประชาชนชาวอินโดนีเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติครั้งนี้ ทั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภัยพิบัติดังกล่าวจะสิ้นสุดในเร็ววัน เพื่อนำไปสู่การบรรเทาและฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์โดยเร็วที่สุด

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร