'พระองค์ที' เสด็จไปทรงเปิดการใช้กังหันน้ำชัยพัฒนา ที่จังหวัดเชียงใหม่

'พระองค์ที'  เสด็จไปทรงเปิดการใช้กังหันน้ำชัยพัฒนา ที่จังหวัดเชียงใหม่

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จไปทรงเปิดการใช้กังหันน้ำชัยพัฒนา และทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณสวนสัตตมังคละ ศรีดอนไชย จ.เชียงใหม่

วันนี้ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จไปทรงเปิดการใช้เครื่องกังหันน้ำชัยพัฒนา และทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสา กับทรงประกอบอาหารเมนูกะเพราหมู ไข่เจียว ประทานแก่จิตอาสาในโครงการ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ณ บริเวณสวนสัตตมังคละ ศรีดอนไชย (คลองแม่ข่า) อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

9069677304067