แนะเกษตรเข้าอบรม เตรียมพร้อมยื่นขอ 'ปลูกกัญชา'

แนะเกษตรเข้าอบรม เตรียมพร้อมยื่นขอ 'ปลูกกัญชา'

“ประจิน” ให้สัญญากัญชาทางการแพทย์คนไทยได้ประโยชน์แน่ ทุกข้อกังวลจะหมดไปหลังสนช.ผ่านกฎหมาย มค.62 แนะเกษตรกรผู้ปลูกผู้แปรรูปเข้ารับการอบรมสายพันธ์การปลูก-สร้างโรงเรือน-มาตรการควบคุมจากหน่วยงานเกี่ยวข้องได้แล้ว