ยธ.ชี้ยาเสพติดปี 62 ยังหนัก ทะลักเข้าไทยทุกช่องทาง

 ยธ.ชี้ยาเสพติดปี 62 ยังหนัก ทะลักเข้าไทยทุกช่องทาง

ยธ.ชี้ยาเสพติดปี 62ยังหนักทะลักเข้าไทยทุกช่องทาง ไม่มีจังหวัดใดปลอดยาเสพติด ชี้สามเหลี่ยมทองคำยังเป็นแหล่งผลิตอันดับ 2 ของโลก