เปิดคลิปล่าสุด 'ฮ.วิชัย' ตก

เปิดคลิปล่าสุด 'ฮ.วิชัย' ตก

"เดอะซัน" เปิดคลิปล่าสุด "ฮ.วิชัย" ตก ตั้งแต่เครื่องบินขึ้นจนกระทั่งตก