'ฟลอร่า พาร์ค' โฆษณาชวนนทท. แม้สปก.ระบุครอบครองที่ดินผิดกม.

'ฟลอร่า พาร์ค' โฆษณาชวนนทท. แม้สปก.ระบุครอบครองที่ดินผิดกม.

"ฟลอร่า พาร์ค" วังน้ำเขียว ยังโฆษณารับนักท่องเที่ยว หลังส.ป.ก.ปิดประกาศพบการครอบครองที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

กรณีที่ ส.ป.ก. จังหวัดนครราชสีมา ได้ตรวจสอบที่ดินฟลอร่าพาร์ค 103 ไร่ และฟ้าประทานฟาร์ม 279 ไร่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา พบว่าทั้ง 2 แห่งมีการครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ทาง ส.ป.ก.จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการนำหนังสือปิดแจ้ง ให้ผู้ที่ครอบครองที่ดินดังกล่าวได้นำเอกสารและหลักฐานการครอบครองที่ดิน มาโต้แย้งสิทธิ์ภายใน 15 วัน หากไม่มีใครโต้แย้งสิทธิ์จะดำเนินการสั่งปิดกิจกรรมในที่ดินทั้งหมด เพื่อยึดคืน ตามกฎหมายนั้น

เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 61 จากการตรวจสอบ พบว่า เพจ “Florapark Wangnamkeaw ฟลอร่าพาร์ค วังน้ำเขียว” ซึ่งเป็นเพจอย่างเป็นทางการของฟลอร่าพาร์ค ยังคงมีการลงภาพและข้อความโฆษณาเชิญชวนนักท่องเที่ยว เพื่อมาเที่ยวชมเทศกาลสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาชาติ ภายใต้ชื่อ “เทพนิยายสายรุ้ง” ซึ่งจะเริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นี้เป็นต้นไปถึงเดือนเมษายน 2562 โดยชูไฮไลท์ของงานคือ เขาวงกตดอกไม้หลากสี หอคอยสูง4 ชั้น ที่สามารถเก็บภาพในมุมสูงและชมวิวได้ 360 องศา มีร้านกาแฟ และร้านขายผลไม้นานาชนิด ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อ ซึ่งช่วงนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 มีจัดโปรโมชั่นส่วนลดราคาบัตรเข้าชมให้นักท่องเที่ยว จากคนละ 150 บาท เหลือ 50 บาทเท่านั้น โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.

ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าว ตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่าบริษัท ฟ้าประทานฟาร์ม วังน้ำเขียว จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 8 เดือนสิงหาคม ปี 2554 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 แสนบาทประกอบธุรกิจขายกาแฟ เครื่องดื่ม ขายของฝาก มีชื่อนางลักขณา นะวิโรจน์ เป็นกรรมการ และเป็นผู้ลงชื่อผูกพันสำคัญของบริษัท ส่วนบริษัท ฟลอร่าพาร์ค จำกัด จดทะเบียน เมื่อวันที่ 28 เดือนตุลาคม ปี 2554 ซึ่งจดหลังจากบริษัท ฟ้าประทานฟาร์ม วังน้ำเขียว จำกัด ไม่ถึง 2 เดือน ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจขายบัตรเข้าชมดอกไม้และจำหน่ายสินค้า มีชื่อนางลักขณา นะวิโรจน์ เป็นกรรมการและจากข้อมูลดังกล่าว

อาจมีความเป็นไปได้ว่า ที่ดินทั้ง 2 แปลง มีผู้ถือครองคนเดียวกันหรือไม่ โดยนำที่ดินจากเกษตรกรมารวมแปลงแล้วแยกบริหารเป็น 2 บริษัท ซึ่งระเบียบปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. ต้องจัดให้แก่เกษตรกรรายย่อยที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และจัดให้เกษตรกรครอบครองได้ครัวเรือนละไม่เกิน 50 ไร่เท่านั้น