ตักบาตรเทโวโรหณะ สืบทอดประเพณีพระพุทธศาสนา

ตักบาตรเทโวโรหณะ สืบทอดประเพณีพระพุทธศาสนา

ชาวมมสตักบาตรเทโวโรหณะ สืบทอดประเพณีสำคัญของพระพุทธศาสนา

เช้าวันนี้ (เวลา 07.00 น.) ที่บริเวณหน้าหอพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (เขตพื้นที่ในเมือง) ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  ฤทธิเดช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และชาวจังหวัดมหาสารคาม  ได้นำข้าวสาร อาหารแห้ง ร่วมกันตักบาตรเทโวโรหณะ พระสงฆ์ จำนวน 7 รูป   เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ประจำปี 2561   โดยมี พระครูวินัยวรญาณ (มนูญชัย มนูญญพโล) เจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย (ธ)เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

1_67

โดยนิสิตคณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดขบวนแห่พระพุทธรูปปางเปิดโลก  นำขบวนพระภิกษุ สามเณรออกรับบิณฑบาต เพื่อส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย อีกทั้งเป็นการระลึกถึงพระพุทธคุณที่ทรงมีต่อพุทธบริษัท และสืบทอดประเพณีสำคัญพุทธศาสนา

5_32

จากความเชื่อในครั้งพุทธกาล การทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกมาสู่มนุษยโลก หลังจากเสร็จสิ้นจากการโปรดพระมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในวันนี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมโปรดเทวดาและมนุษย์ เป็นที่ชื่นชมยินดีโดยทั่วไป เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า วันพระเจ้าเปิดโลก พุทธบริษัททั้งหลายมีความชื่นชมยินดีจึงมีการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่อเฉลิมฉลองการเสด็จกลับลงมาจากเทวโลกของพระพุทธองค์

4_50