'รองโจ๊ก' แถลงจับ 18 มงกุฎิ ตุ๋นเรียน ป.โท พบเหยื่อกว่า 60 คน

'รองโจ๊ก' แถลงจับ 18 มงกุฎิ ตุ๋นเรียน ป.โท พบเหยื่อกว่า 60 คน

'รองโจ๊ก' แถลงจับ 18 มงกุฎิ ตุ๋นเรียน ป.โท พบเหยื่อกว่า 60 คน