พบ 50 เว็บไซต์ IS โยง 3 จังหวัดชายแดนใต้

พบ 50 เว็บไซต์ IS โยง 3 จังหวัดชายแดนใต้

“ศรีวราห” ถก “ตำรวจออสเตรเลีย” พบ 50 เว็บไซต์IS โยง 3 จังหวัดชายแดนใต้