เปิดศูนย์รับบริจาคเครื่องกันหนาวช่วยนร.ขาดแคลน

เปิดศูนย์รับบริจาคเครื่องกันหนาวช่วยนร.ขาดแคลน

สพม.32 บุรีรัมย์ เปิดศูนย์รับบริจาคเสื้อผ้า-เครื่องนุ่งห่ม และผ้าห่มกันหนาว ช่วยนักเรียนขาดแคลนกว่า 2 หมื่นคน

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.60 นางปติมา กาญจนากาศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต32 บุรีรัมย์ เผยว่า ช่วงนี้สภาพอากาศเริ่มหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่อง ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต32 จึงได้มีการเตรียมความพร้อม เพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาวและต้องการความช่วยเหลือ โดยเฉพาะนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน และอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร โดยให้ทุกโรงเรียนในสังกัดได้สำรวจจำนวนนักเรียนที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาว รายงานมายังทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เพื่อจะได้หาแนวทางช่วยเหลือทั้งนี้จากการสำรวจข้อมูลในเบื้องต้น พบว่ามีนักเรียนที่ฐานะยากจนขาดแคลนเครื่องกันหนาวกว่า 20,000 คน ของจำนวนนักเรียนในสังกัดกว่า 50,000 คน ในพื้นที่ 23 อำเภอ จำนวน 66 โรงเรียน

ซึ่งกรณีดังกล่าว ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต32ได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาวขึ้น ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เชิญชวนบริจาคเงิน เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และผ้าห่มกันหนาว เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว ซึ่งสามารถร่วมบริจาคได้ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต32 ถ.นิวาศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งขณะนี้ก็มีคณะบุคลากรในสังกัด และผู้ใจบุญ ทยอยนำเครื่องกันหนาวมาบริจาคแล้ว

พร้อมกันนี้ยังได้กำชับโรงเรียนทุกแห่งที่อยู่ในความดูแล ได้ดูแลเอาใจใส่สุขภาพของเด็กนักเรียนในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการจัดเวรยาม ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเฝ้าระมัดระวังป้องกันอัคคีภัย ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงหน้าหนาว ที่มีสภาพอากาศแห้งและลมกรรโชกแรง ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของทางราชการ และบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงดังกล่าวด้วย