ครูจอมทรัพย์กลับนอนคุก ศาลไม่อนุญาตประกันตัว

ครูจอมทรัพย์กลับนอนคุก ศาลไม่อนุญาตประกันตัว

ครูจอมทรัยพ์อดประกัน ต้องเข้านอนคุก ศาลหวั่นหลบหนี เพราะเป็นคดีที่ประชาชนสนใจ