เปิดตัวต้นคริสต์มาสยักษ์สูง 24 เมตร ยิ่งใหญ่สุดในอีสาน 

เปิดตัวต้นคริสต์มาสยักษ์สูง 24 เมตร ยิ่งใหญ่สุดในอีสาน 

เซ็นทรัลโคราช เปิดตัวต้นคริสต์มาสยักษ์ สูง 24 เมตร ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน จัดเต็มแสงสีต้อนรับลมหนาว