กล้วยน้ำว้า-กล้วยหอม ราคาตกเหลือหวีละ 5-20 บาท

กล้วยน้ำว้า-กล้วยหอม ราคาตกเหลือหวีละ 5-20 บาท

ราคาขายกล้วยชนิดต่างๆ ตามตลาดสดในเขต อ.เมืองพิษณุโลก ช่วงนี้ราคาถูก หวีละ 5-20 บาท

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการจับจ่ายซื้อของอาหารการกินที่ตลาดใต้ ตลาดเช้าของอ.เมืองพิษณุโลก บรรยากาศการซื้ออาหารสำเร็จรูปของคาวหวานคึกคักอย่างมาก และในช่วงนี้นับเป็นช่วงเวลาที่ดีอย่างยิ่งสำหรับผู้นิยมบริโภคกล้วย ราคาขายปลีกกล้วยทุกชนิดได้ปรับลดลงมามาก กล้วยน้ำว้า มีราคาขายปลีกหวีละ 5-10 บาท กล้วยหอม ราคาหวีละ 20-30 บาท แม่ค้าที่นำมาขายบางรายก็ปลูกเอง บางรายก็รับมาขายอีกทอด ต่างบอกว่าเพราะปีนี้มีผลผลิตออกมามาก ราคากล้วยจึงขายถูกมากในช่วงนี้

เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่ผ่านมาราคาขายปลีกกล้วยใน จ.พิษณุโลก เคยปรับราคาขึ้นสูงมาก ๆ ในเดือนมิถุนายน 2559 ราคาขายปลีกกล้วยน้ำว้า อยู่ที่หวีละ 35-50 บาท ตามขนาดของหวีและผลกล้วย ส่วนกล้วยหอม ราคาขายปลีกอยู่ที่หวีละ 80-100 บาท ตามขนาดและความสวยของกล้วย ด้วยปีที่แล้วประสบปัญหาภัยแล้ง ทำให้กล้วยที่ปลูกในหลายพื้นที่ตาย หรือ ไม่เจริญเติบโต ที่ออกผลผลิตก็จะได้ผลเล็ก และเป็นธรรมชาติของราคากล้วยที่จะปรับราคาสูงในช่วงหลังจากผ่านหน้าร้อนมา