นักเรียนโสตศึกษาร้องเพลงชาติ ด้วยภาษามือ

นักเรียนโสตศึกษาร้องเพลงชาติ ด้วยภาษามือ

นักเรียนโสตศึกษาอุดรฯ ร้องเพลงชาติ โดยใช้ภาษามือในวันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 28 ก.ย. 60 ที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี น.ส.กัลยาณี ธนาสุวรรณ รอง ผอ.โรงเรียนโสตศึกษาฯ นำคณะครู นักเรียน และบุคลากร ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติไทย และได้ร้องเพลงชาติด้วยภาษามือ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระราชทานธงไตรรงค์ ให้เป็นธงชาติของประเทศ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญในฐานะที่ธงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์แห่งการร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวของคนไทย รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็น “วันพระราชทานธงชาติไทย”

นางกัลยาณี กล่าวว่า โรงเรียนสอนนักเรียนบกพร่องทางการได้ยิน และการพูด มีนักเรียนทั้งประจำและไปกลับ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 249 คน ครู และบุคลากร 52 คน วันนี้เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี จึงอยากให้นักเรียนทำกิจกรรมร้องเพลงชาติตามที่รัฐบาลประกาศ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จึงได้นำนักเรียนซ้อมร้องเพลงชาติด้วยภาษามือจนพร้อมเพรียงกัน และกิจกรรมเคารพธงชาติเช้าวันนี้ได้นำเรียน ครู บุคลากร เข้าแถวตามลำดับชั้น เปิดเพลงชาติไทย นักเรียนและครู ได้ร่วมร้องเพลงชาติไทยด้วยภาษามือด้วยความภาคภูมิใจ ซึ่งก่อนหน้าครูประภัสสร จันทร์แดง ครูสอนวิชาสังคมศึกษาได้นำประวัติของธงชาติไทย เข้าสอนในทุกชั้นเรียน เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน เพื่อจะได้ทราบประวัติความเป็นมาของธงชาติไทย ปลูกฝังให้นักเรียนรักชาติ ซึ่งนักเรียนต่างก็ตั้งใจร้องเพลงชาติไทยด้วยภาษามือด้วยความตั้งใจ และแสดงออกถึงความภาคภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทย

นายภาณุพงศ์ โคกกลาง นักเรียนชั้น ม.6 เล่าความรู้สึกผ่านครูอาทิตย์ อุษาวรกิจ ครูล่ามภาษามือว่า สมัยก่อนประเทศไทยมีศึกสงคราม ที่พระมหากษัตริย์และทหารได้ทำการศึกสงคราม มีการชนช้าง ทหารได้เสียเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย ทำให้เกิดมีประเทศไทยจนถึงทุกวันนี้ จึงรู้สึกรักประเทศไทย

ด้านด.ญ.สุภาวดี เพียอิน นักเรียนชั้น ป.6 กล่าวว่า เวลาที่นักกีฬาทีมชาติไทย ไปแข่งขันกีฬาระดับโลก เช่น ชกมวยจนชนะ และขึ้นรับรางวัลเหรียญทอง มีการร้องเพลงชาติไทย โดยมีธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา จะรู้สึกภาคภูมิใจมาก