อัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศจำลอง

อัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศจำลอง

สุพรรณบุรีประกอบพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร (ฉัตรทอง9ชั้น) ขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศจำลอง

ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาตให้รัฐบาลจัดสร้างพระเมรุมาศจำลองด้วยทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยประชาชนชาวไทยและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนชาวไทยมาตลอดพระชนม์ชีพ จึงทรงปรารถนาที่จะให้ประชาชนชาวไทยทุกคนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสด็จพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่สวรรคาลัย ด้วยทรงรับรู้และเข้าพระราชหฤทัยถึงพลังความรัก ความศรัทธาเทิดทูน ความจงรักภักดี และความอาลัยรักของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่มีต่อพระองค์เช่นกัน

โดยทรงให้ออกแบบอย่างงดงาม และสมพระเกียรติเช่นเดียวกับพระเมรุมาศจริง ซึ่งพระเมรุมาศจำลองนี้แผนกสถาปนิกในพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมศิลปากร ได้ร่วมกันจัดทำแบบก่อสร้างขึ้น โดยรูปแบบเป็นสถาปัตยกรรมไทยรูปทรงบุษบก ปลายยอดเป็นนพปฎลสุวรรณฉัตร (ฉัตรทอง9ชั้น) ความสูงจากระดับพื้นถึงปลายยอดฉัตร สูง 22.35 เมตร ฐานทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 เมตร มีองค์พระเมรุมาศตั้งอยู่กึ่งกลาง ขนาด 4.50 คูณ 4.50 เมตร ภายในประกอบด้วย แท่นถวายดอกไม้จันทน์ และพระบรมฉายาลักษณ์ โดยดำเนินการสร้างทั้งหมด 85 แห่ง โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการก่อสร้างจำนวน 84 แห่ง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่แห่งใดสามารถร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยถวายดอกไม้จันทน์และร่วมส่งเสด็จได้อย่างทั่วถึง

สำหรับจังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ โดยมีว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน ได้พิจารณาวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นสถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง และถวายดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชน เพื่อเป็นเกียรติประวัติ และสิริมงคลแก่จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้มีโอกาสถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาท ขณะนี้การก่อสร้างและเก็บรายละเอียดต่างๆดำเนินการเกือบเสร็จสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว และเมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 28 ก.ย.ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เป็นประธานพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร (ฉัตรทอง9ชั้น) ขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศจำลองมีข้าราชการประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น