น้ำท่วมพิจิตรยังหนักสวยกล้วยเริ่มยืนต้นตาย

น้ำท่วมพิจิตรยังหนักสวยกล้วยเริ่มยืนต้นตาย

ปริมาณฝนที่ตกลงมาทำให้น้ำท่วมขังสวนกล้วยน้ำว้าพิจิตร เนื่องจากระบายน้ำไม่ทัน ส่งผลให้กล้วยที่เริ่มออกลูกได้รับความเสียหาย เริ่มยืนต้นตาย

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปริมาณฝนที่ตกชุกในพื้นที่จังหวัดพิจิตรส่งผลกระทบกับพืชผลทางการเกษตร โดยฝนที่ตกชุกเป็นเหตุให้เกิดน้ำฝนท่วมขังสวนกล้วยน้ำว้า ในพื้นที่บ้านดงกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ซึ่งเกษตรกรปลูกไว้ในพื้นที่ลุ่มต่ำ แทนการทำนาหลังจากประสบปัญหาภัยแล้งก่อนหน้านี้ แต่หลังจากฝนตกชุกต่อเนื่องน้ำฝนมีปริมาณมากทำให้ท่วมขังสวนกล้วยน้ำว้า เนื่องจากไม่สามารถระบายน้ำได้ เป็นเหตุให้กล้วยน้ำว้าที่ปลูกไว้ในพื้นที่ จำนวน กว่า 3 ไร่ ซึ่งออกผลใกล้ที่จะแก่เต็มที่ของเกษตรที่ปลูกไว้จมน้ำต้นกล้วยเริ่มเน่าเสียหาย ทำให้เกษตรกรชาวสวนกล้วยต้องเสียรายได้

สำหรับการปลูกกล้วยน้ำว้าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เกษตรกรนำมาปลูกทดแทนการทำนาในช่วงที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยเกษตรกรปลูกกล้วยน้ำว้าในพื้นที่ซึ่งเคยทำนา โดยกล้วยน้ำว้าเจริญเติบโต และมีผลใกล้แก่เต็มที่ แต่หลังจากฝนที่ตกชุกส่งผลให้น้ำฝนท่วมขังพื้นที่ปลูกกล้วยน้ำว้าซึ่งเป็นพื้นลุ่มต่ำ ไม่สามารถระบายน้ำออกได้ ส่งผลให้กล้วยน้ำว้าที่ปลูกไว้เริ่มจะยืนต้นตายและเสียหายจากการถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน