รถตู้โดยสารเสยท้ายรถบรรทุกสิบล้อ โชว์เฟอร์ถูกอัดก๊อบปี้ดับ

รถตู้โดยสารเสยท้ายรถบรรทุกสิบล้อ โชว์เฟอร์ถูกอัดก๊อบปี้ดับ

รถตู้โดยสารสาย กรุงเทพฯ-ด่านขุนทด เสยท้ายรถบรรทุกสิบล้อ โชว์เฟอร์ถูกอัดก๊อบปี้ดับ