ทหารนำร่มมาให้ประชาชน ก่อนเข้ากราบสักการะพระบรมศพ ร.9

ทหารนำร่มมาให้ประชาชน ก่อนเข้ากราบสักการะพระบรมศพ ร.9

(ภาพชุด) ทหารนำร่มมาให้ประชาชน ก่อนเข้ากราบสักการะพระบรมศพ ร.9

เจ้าหน้าที่ทหารได้เดินแจกร่มที่เอาไว้ให้ประชาชนยืมกันแดดบริเวณแถวรอคอยเพื่อเข้ากราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท โดยทางสำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระบรมศพ จนถึง เวลา 24.00 น. ของวันที่ 5 ตุลาคม 2560

640_agegjecf987e9b6fkdah8

640_bhbfecbk6k7fc9bckb5ad

640_fe7d9a6a55eggdkdb9j57