เร่งสูบน้ำฝนที่สะสมออกลงแม่น้ำน่าน ป้องกันน้ำท่วมเมืองพิจิตร

เร่งสูบน้ำฝนที่สะสมออกลงแม่น้ำน่าน ป้องกันน้ำท่วมเมืองพิจิตร

เจ้าหน้าที่ป้องกันเทศบาลเมืองพิจิตร เร่งสูบน้ำฝนที่สะสมออกลงแม่น้ำน่าน ป้องกันน้ำท่วมตัวเมืองพิจิตร

แม่น้ำน่านที่รับน้ำจากจังหวัดพิษณุโลก ไหลผ่านจังหวัดพิจิตร และมีระดับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยที่จุดวัดน้ำ ในเขตอำเภอเมืองพิจิตร ระดับน้ำน่านเพิ่มขึ้น จนมีระดับ 9.83 เมตร ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพิจิตร ต้องทำการปิดท่อระบายน้ำตามแนวริมฝั่งของแม่น้ำน่าน เพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำน่าน ที่จะไหลเข้าสู่ท่อระบายน้ำ พร้อมทั้งเร่งทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 8 เครื่อง เพื่อระบายสูบน้ำฝน ที่จะตกลงสะสม ในท่อระบายน้ำออก เพื่อรับมือและป้องกันฝนที่ตกลงมาท่วมในเขตตัวเทศบาลเมืองพิจิตร

โดยทางเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิจิตร ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ อย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง จนกว่าแม่น้ำน่าน จะลดระดับลง เนื่องจากระดับน้ำน่าน ยังคงมีระดับเพิ่มสูงขึ้น จากการระบายน้ำจากจังหวัดตอนบน และการระบายน้ำจากแม่น้ำยม ลงแม่น้ำน่าน จึงส่งผลทำให้ระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง