พายุงวงช้างถล่มมาบตาพุด ต้นไม้อายุ 100 ปีโค่น

พายุงวงช้างถล่มมาบตาพุด ต้นไม้อายุ 100 ปีโค่น

พายุงวงช้างถล่มมาบตาพุด ต้นไม้อายุ 100 ปีโค่น หลังคาบ้านพังปลิวว่อน