แนะรัฐบาลเพิ่มภาษีสุรา ขอให้เป็นตามปริมาณแอลกอฮอล์

แนะรัฐบาลเพิ่มภาษีสุรา ขอให้เป็นตามปริมาณแอลกอฮอล์

ผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นำเข้าฯ แนะรัฐบาลเพิ่มภาษีสุราตามปริมาณแอลกอฮอล์

จากกรณีนายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพสามิตจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 12 กันยายน เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงสร้างอัตราภาษีใน 3 รายการสินค้าที่อยู่ในพิกัดภาษีสรรพสามิต ประกอบด้วย สุรา ยาสูบ และ ไพ่ โดยหลังจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว จะมีขั้นตอนในการลงราชกิจจานุเบกษา จากนั้นกรมสรรพสามิตจะประกาศอัตราภาษีใหม่ทุกรายการสินค้าก่อนที่กฎหมายสรรพสามิตฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 กันยายน นี้

ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 กันยายน เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก แหล่งข่าวผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นำเข้าแห่งหนึ่ง ว่าจากมาตรการที่ภาครัฐกำลังปฏิรูปภาษีสรรพสามิต และอัตราภาษีใหม่ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 ก.ย นี้ ในส่วนของภาษีสุรายังมีประเด็น และเป็นเรื่องที่น่าจะต้องทบทวนวิธีคิดในการจัดเก็บภาษีสุราใหม่ เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการดูแลสุขภาพของประชาชน ซึ่งวิธีคิดภาษีสุราแบบใหม่ที่เหมาะสมควรจะมีหลักวิธีคิดดังต่อไปนี้ คือ อันดับแรก ภาษีสุราใหม่ ต้องไม่ทำให้รัฐได้รับเงินภาษีน้อยลงกว่าเดิม และ ควรใช้วิธีคิดภาษีตามปริมาณแอลกอฮอล์หรือตามดีกรี ทำให้สุราที่มีปริมาณแอลกอฮอล์สูง มีฤทธิ์ทำลายสุขภาพรุนแรง ต้องจ่ายภาษีแพงกว่าสุราที่มีดีกรีแอลกอฮอล์น้อยกว่า โดยสรุปคือ ให้ใช้วิธีคิดภาษีโดยคิดตามปริมาณแอลกอฮอล์หรือดีกรีสุราในอัตราภาษีสูง ที่ทำให้รัฐได้ภาษีไม่ลดลง

แหล่งข่าวคนเดิม ยังกล่าวอีกว่า จากแนวคิดข้างต้นจะเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระบบธุรกิจสุรา คือ 1.ด้านผู้บริโภค จะลดปริมาณการบริโภคสุราที่มีปริมาณแอลกอฮอล์สูง โดยจะเปลี่ยนพฤติกรรมไปบริโภคเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ต่ำที่มีราคาถูกกว่า และอาจจะหันไปบริโภคเหล้าหรือเบียร์ชนิดปลอดแอลกอฮอล์ที่ไม่ทำลายสุขภาพแทน 2.ด้านผู้ผลิต จะหันไปผลิตสุราที่มีคุณภาพสูง มีปริมาณแอลกอฮอล์ต่ำ ดีกรีต่ำ ซึ่งอาจจะเป็นช่องทางเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งออกไปขายตลาดต่างประเทศได้ เพราะปัจจุบันต่างประเทศมีเทรนด์นิยมและส่งเสริมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่ำๆมากขึ้น และ 3.ด้านรัฐ จะจัดเก็บรายได้จากเงินภาษีสุรามากขึ้น ในขณะที่ปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์ในสุราลดลง การทำลายสุขภาพประชาชนน้อยลง จึงน่าจะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายการรักษาสุขภาพที่เกิดจากฤทธิ์แอลกอฮอล์ต่ำลง

“รัฐบาลควรปรับโครงสร้างภาษีสุรา โดยเพิ่มภาระภาษีตามปริมาณแอลกอฮอล์ให้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการตอบโจทย์เรื่องการให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพซึ่งจะทำให้สุราที่มีราคาถูกและมีแอลกอฮอล์ในระดับสูงจะต้องมีภาระภาษีที่สูงขึ้นและสินค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มสินค้าที่มีการบริโภคมากที่สุดโดยเฉพาะเหล้าขาว” แหล่งข่าวผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวย้ำ