ชาวสูงเนินอนุรักษ์สถานีรถไฟ 100 ปี

ชาวสูงเนินอนุรักษ์สถานีรถไฟ 100 ปี

ทภ.2 จับมือชาว ต.สูงเนิน พร้อมใจช่วยกันอนุรักษ์สถานีรถไฟสูงเนิน ที่มีอายุกว่า 100 ปี เพื่อไว้เป็นอนุสรณ์ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษา

นครราชสีมา วันนี้ (27 พ.ค. 60) ที่สถานีรถไฟสูงเนิน ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา นายสุรัตน์ สมใจ ผู้ช่วยนายสถานีรถไฟสูงเนิน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในเขต ต.สูงเนิน ได้พร้อมใจช่วยกันทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ อาคารสถานีรถไฟสูงเนิน เพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้สมกับที่ทางกองทัพภาคที่ 2 ได้ร่วมกับ ชาวบ้านในเขต ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จะร่วมกันอนุรักษ์สถานีรถไฟสูงเนินแห่งนี้ไว้ เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาว อ.สูงเนิน ต่อไป

นายสุรัตน์ สมใจ ผู้ช่วยนายสถานีรถไฟสูงเนิน เปิดเผยว่า สถานีรถไฟสูงเนิน แห่งนี้ เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ได้ดำเนินการก่อสร้างและเปิดให้บริการประชาชนที่ใช้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย มานานกว่า 100 ปี ซึ่งที่ผ่านมา สถานีรถไฟสูงเนิน เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสที่ทั้ง 2 พระองค์ได้เสด็จทางรถไฟพระที่นั่ง และเสด็จประทับ ณ สถานีรถไฟสูงเนิน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2498 ในโอกาสที่เสด็จเยือน จ.นครราชสีมา เป็นครั้งแรก ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปีติแก่ชาว อ.สูงเนิน เป็นล้นพ้น ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ดำเนินการก่อสร้างรถไฟรางคู่ ซึ่งสถานีรถไฟสูงเนินแห่งนี้ ก็เป็นหนึ่งสถานีที่ต้องถูกรื้อถอน ภายในปี 2560 นี้ เพื่อดำเนินการขยายรางรถไฟตามแผนงานดังกล่าว ซึ่งหลังจากนี้ ก็คงจะต้องมีการรื้อถอนอาคารสถานีรถไฟแห่งนี้ด้วย

เพื่อเป็นการอนุรักษ์อาคารสถานีรถไฟสูงเนิน ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทางพลตรีสนธยา ศรีเจริญ รองแม่ทัพภาคที่ 2 จึงได้หารือร่วมกับผู้นำชุมชน และชาวบ้านในชุมชน โดยทั้งหมดเห็นควรว่าจะช่วยกันอนุรักษ์สถานีรถไฟสูงเนินแห่งนี้ เพื่อเก็บไว้เป็นอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาว อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา จึงได้เห็นตรงกันว่า จะทำการเคลื่อนย้ายอาคารสถานีรถไฟสูงเนิน ให้พ้นจากพื้นที่การก่อสร้างรถไฟรางคู่ โดยได้มีการทำหนังสือขออนุรักษ์อาคารสถานีรถไฟ จากการรถไฟแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

หลังจากนี้ ทางกองทัพภาคที่ 2 ก็จะได้วางแผนในการเคลื่อนย้ายอาคารสถานีรถไฟสูงเนิน โดยจะเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณด้านหลังสถานีรถไฟเดิม ซึ่งห่างออกไปประมาณ 50 เมตร รวมถึงจะได้ดำเนินการปรับปรุง อนุรักษ์อาคารรถไฟเก่าที่ยังมีอยู่อีก 2-3 หลัง เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ ชาว อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ต่อไปในอนาคต