ทางหลวงชนบทเข้มตรวจรถบรรทุกเกิน ก่อนทำถนนสะพานพัง

ทางหลวงชนบทเข้มตรวจรถบรรทุกเกิน ก่อนทำถนนสะพานพัง

ผอ.ทางหลวงชนบทปทุมธานี เข้มตรวจรถบรรทุกเกิน ตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักยานพาหนะ ก่อนทำถนนสะพานพัง

(7พ.ค.) นายภาคภูมิ ผ่านสำแดง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ในพื้นที่ ถนนเส้นทาง ปท3020 หรือถนนเลียบคลองชลประทานกฎใหม่ ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อควบคุมและป้องกันปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนด สามารถตรวจจับรถสิบล้อบรรทุกน้ำหนักเกิน 18 ตัน ได้จำนวน 2 คัน ประกอบด้วยรถสิบล้อบรรทุกน้ำหนักมา 25 ตัน ส่วนอีกคันบรรทุกน้ำหนักมา 19 ตัน โดยได้นำส่ง สภ.ลาดหลุมแก้วเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

ด้านนายภาคภูมิ ผ่านสำแดง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปทุมธานี กล่าว่า โดยถนนเส้นทาง ปท3020 หรือถนนเลียบคลองชลประทานกฎใหม่ ซึ่งถนนเส้นนี้ก็รับการดูแลรักษาเป็นประจำ ที่ผ่านมามีชาวบ้านร้องเรียนว่าในพื้นที่มีรถบรรทุกใช้เข้ามาใช้เส้นทางจำนวนมากเนื่องจากมีบ่อดินอยู่ ใกล้ แขวงทางหลวงชนบทจึงได้เข้ามาตรวจเข้ม ตรวจสอบเป็นประจำเพื่อที่จะดูแล ถนนให้ประชาชนและผู้ใช้ทางได้อย่างปลอดภัย ซึ่งเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่สำคัญสามารถรับตอกเส้นทางหลักของกรมทางหลวงได้หลายเส้นทาง

กรมทางหลวงชนบทมีมาตรการควบคุมรถบรรทุกน้ำหนักเกิน โดยมีการตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ในพื้นที่รับผิดชอบอยู่บ่อยครั้งแม้จะมีหน่วยกำกับควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกอยู่แล้วก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุม ป้องกันปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนด ที่ผ่านมามีการดำเนินคดีตามกฎหมายแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนอย่างเข้มงวด โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันปราบปราม และลดปริมาณยานพาหนะที่บรรทุกน้ำหนักเกินที่กฎหมายกำหนดให้น้อยที่สุด โดยผู้ใดฝ่าฝืนกฎหมายตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2549 น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่กำหนดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ รถบรรทุกน้ำหนักเกินได้สร้างความเสียหายให้แก่โครงสร้างทาง เนื่องจากรถบรรทุกหนักเกินพิกัดจะมีพลังอำนาจในการทำลายชั้นโครงสร้างทางเพิ่มขึ้นในอัตราทวีคูณ เกินขีดความสามารถในการรับน้ำหนักที่ผู้ออกแบบได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ถนนและสะพานเกิดการชำรุดเสียหาย มีอายุการใช้งานสั้นกว่าที่กำหนด และทำให้ผิวทางชำรุดเป็นหลุมบ่อ อันจะนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้ในอนาคต โดยเฉพาะถนนเลียบคลองสายต่าง ๆ ในเขตจังหวัดปทุมธานีในช่วงเข้าสู่ฤดูแล้งที่ระดับน้ำในคลองลดลงต่ำกว่าระดับ โอกาสที่จะเกิดการทรุดตัวของถนนมีความเสี่ยงเป็นอย่างมาก

จึงขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการขนส่งที่มีการนำรถบรรทุกสิ่งของไปยังที่ต่าง ๆ ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในเรื่องการบรรทุกน้ำหนักไม่ให้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด หากประชาชนพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายบนทางหลวงชนบท หรือพบถนนสะพานชำรุดสามารถโทรศัพท์แจ้งได้ที่หมายเลข 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง