สูงเนินทุ่ม230ล้าน ตั้งศูนย์กำจัดขยะแห่งแรกในอีสาน

สูงเนินทุ่ม230ล้าน ตั้งศูนย์กำจัดขยะแห่งแรกในอีสาน

นายกฯทต.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เผยสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร มูลค่ากว่า 230 ล้านบาท แห่งแรกของภาคอีสาน

ที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลสูงเนิน บ้านปางแต้ ม.13ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา นายนคร กิติพูลธนากร นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน นำชมกระบวนการกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ที่ทางเทศบาลตำบลสูงเนิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 230 ล้านบาท ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3 โดยมีนักเรียน นักศึกษา ผู้นำชุมชน และประชาชนในชุมชนเขต ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา กว่า30 คน ให้ความสนใจเดินทางมาเยี่ยมชมกระบวนการ

นายนคร กล่าวว่า เทศบาลตำบลสูงเนิน มีความหนาแน่นของประชากร และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งในชุมชนยังมีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม ทำให้จะต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตดังกล่าว และเพื่อป้องกันปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทำให้ทางเทศบาลตำบลสูงเนิน ได้มีการวางแผนและขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 236,374,400บาท โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 212,736,900บาท และงบประมาณจากเทศบาลตำบลสูงเนิน 23,637,500บาท

โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างศูนย์ดังกล่าวแล้วเสร็จมาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาเกือบ3ปี ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่าสามารถดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยที่เข้ามาในระบบ ประมาณวันละ27ตัน โดยแยกเป็นขยะในเขตเทศบาลตำบลสูงเนิน จำนวน8ตัน และขยะนอกเขตเทศบาลอีก19ตันต่อวัน ส่งผลให้ขณะนี้ภายในเขตเทศบาลตำบลสูงเนิน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงอีก13แห่ง ที่มาใช้บริการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรแห่งนี้ ไม่มีปัญหาขยะตกค้างแต่อย่างใด

“ สำหรับศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย แบบครบวงจรด้วยระบบหมักปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่ใช้อากาศเดิมทีแบบการก่อสร้าง จะใช้งบประมาณกว่า420ล้านบาท แต่ที่ผ่านมาได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่วงแรก จำนวน236ล้านบาท ทำให้ปัจจุบันศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย แบบครบวงจร ของเทศบาลตำบลสูงเนิน สามารถดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้มากที่สุดร้อยละ66.42รองลงมาเป็นพลาสติก ร้อยละ18.71และกระดาษ ร้อยละ5.80โดยทางศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจร ได้มีการนำเอาขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลาย มาเข้ากระบวนการคัดแยก ก่อนจะทำการหมักให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ก่อนจะนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในชุมชน เพื่อทำการปลูกพืชผักสวนครัว ซึ่งยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับชาวบ้าน”นายนคร กล่าว