แม็คโครเปิดสาขากาฬสินธุ์ รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจภาคอีสาน

แม็คโครเปิดสาขากาฬสินธุ์ รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจภาคอีสาน

แม็คโครสานต่อนโยบาย “คู่คิดธุรกิจคุณ” เดินหน้าแผนธุรกิจเปิดสาขาที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจผู้ประกอบการท้องถิ่นรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจภาคอีสาน

นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานร่วมกันทำพิธีเปิดห้างสรรพสินค้าแม็คโครสาขากาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นสาขาล่าสุด และแม็คโครเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคครบวงจรในระบบสมาชิกรายแรกและรายเดียวในไทย ตั้งอยู่ถนนเกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พร้อมร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน ซึ่งเป็นการช่วยเหลือสังคม

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการคงไว้ ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม สถานที่ทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวอันมีชื่อเสียง จึงทำให้จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ส่งผลให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจร้านค้าปลีกรายย่อย ร้านโชห่วย ร้านอาหาร โรงแรม และธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดเติบโตขึ้นเช่นกัน และเพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัด แม็คโครจึงได้เปิดแม็คโครสาขากาฬสินธุ์ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ ให้มีแหล่งซื้อสินค้าเพื่อใช้ในธุรกิจและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับแม็คโครสาขากาฬสินธุ์เปิดให้บริการบนพื้นที่ประมาณ 7,000 ตารางเมตร พร้อมที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์รวม 242 คัน โดยมีสินค้าทั้งอาหารสด สินค้าบริโภคและอุปโภคกว่า 15,000 รายการ ให้แก่สมาชิก ซึ่งเป็นผู้ประกอบการร้านค้าปลีกรายย่อย ร้านโชว์ห่วย ร้านอาหาร ภัตตาคาร ธุรกิจที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ในพื้นที่ให้มีแหล่งเลือกซื้อสินค้าที่หลากหลาย ครบครัน มีคุณภาพในราคาขายส่งที่ทำให้ผู้ประกอบการซื้อไปขายต่อหรือแปรรูปเพื่อทำธุรกิจได้อย่างมีกำไร และช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารเงินทุนหมุนเวียนได้ดีขึ้นและยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการอีกด้วย

นางสุชาดา กล่าวอีกว่า นอกจากการเป็นคู่คิดธุรกิจให้ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกและธุรกิจร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรมของ จ.กาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงแล้ว แม็คโครมีการดำเนินนโยบาย เพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนที่สาขาตั้งอยู่ไม่ว่าจะเป็นการชำระภาษีต่างๆให้กับท้องถิ่น สนับสนุนธุรกิจชุมชน โดยเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน และการจ้างพนักงานที่เป็นคนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในจ.กาฬสินธุ์ ซึ่งแม็คโครยืนยันมุ่งมั่นในการเป็นคู่คิดทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการร้านค้าและการบริการด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรมและจริงใจ ภายใต้ประสบการณ์การดำเนินงานและเคียงคู่สังคมไทยมาเป็นเวลากว่า 27 ปี