โพลคนอีสานไม่เห็นด้วยห้ามนั่งกระบะและแคป

โพลคนอีสานไม่เห็นด้วยห้ามนั่งกระบะและแคป

อีสานโพลสำรวจทัศนะคนอีสานกับการห้ามนั่งท้ายกระบะและแคป ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับข้อห้ามเพราะส่วนใหญ่คนอีสานส่วนใหญ่นิยมรถกระบะเป็นรถครัวเรือน

ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพล เปิดเผยว่า อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้สำรวจเรื่อง “ทัศนะคนอีสานกับการห้ามนั่งท้ายกระบะและแคป” เพื่อสำรวจการครอบครองพาหนะของครัวเรือนอีสาน และความคิดเห็นต่อมาตรการห้ามนั่งท้ายกระบะและแคป ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 19-22 เมษายน 2560 จากกลุ่มตัวอย่างครัวเรือน จำนวน 1,155 รายในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการห้ามนั่งท้ายกระบะ และการห้ามนั่งแคป

จากการสำรวจการครอบครองพาหนะของครัวเรือนอีสาน พบว่า อันดับหนึ่ง ร้อยละ 85.7 ของครัวเรือนทั้งหมดมีมอเตอร์ไซค์ไว้ใช้งาน รองลงมา ร้อยละ 54.9 มีรถกระบะ ตามมาด้วยร้อยละ 25.0 มีรถเก๋ง และรถเอนกประสงค์ (SUV) มีครอบครองร้อยละ 4.9

ในบรรดาครัวเรือนที่มีรถกระบะ พบว่า ร้อยละ 41.1 เป็น รถกระบะมีแคป รองลงมาเป็นกระบะ 4 ประตู ร้อยละ 35.2 และกระบะตอนเดียว ร้อยละ 23.8 เมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างว่ายังมีภาระผ่อนรถยนต์หรือไม่ พบว่า มีครัวเรือนร้อยละ 52.6 ที่ไม่มีภาระผ่อนรถยนต์ ขณะที่มีครัวเรือนที่ยังมีภาระผ่อนรถยนต์ ร้อยละ 47.4 โดยครัวเรือนที่ยังมีภาระผ่อนรถยนต์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 87.5) มีภาระผ่อนรถเพียง 1 คัน รองลงมามีภาระผ่อนรถ 2 คัน ร้อยละ 11.4 และมีภาระผ่อนรถ 3 คัน ร้อยละ 1.1

เมื่อสอบถามว่าหากมีกำลังทรัพย์ ประสงค์ที่จะซื้อรถยี่ห้ออะไรมากที่สุด พบว่าคนอีสานส่วนใหญ่สนใจอยากซื้อรถยี่ห้ออีซูซุ ร้อยละ 20.0 รองลงมาร้อยละ 17.6 อยากซื้อรถ โตโยต้า ร้อยละ 11.0 ฟอร์ด ร้อยละ 10.6 ฮอนด้า ร้อยละ 10.6 บีเอ็มดับบลิว ร้อยละ 9.6 นิสสัน ร้อยละ 9.5 เบนซ์ ร้อยละ 4.6 มาสด้า ร้อยละ 2.4 เซฟโรเลต ร้อยละ 1.2 ฮุนได และร้อยละ 0.6 ซูซุกิ ส่วนยี่ห้ออื่นๆ อยู่ที่ร้อยละ 2.4

จากการสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานต่อมาตรการห้ามนั่งท้ายรถกระบะและห้ามนั่งแคป พบว่าส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการห้ามนั่งท้ายกระบะถึงร้อยละ 80.0 ขณะที่มีผู้ไม่เห็นด้วยกับมาตรการห้ามนั่งแคป สูงถึง ร้อยละ 92.2 อย่างไรก็ตามเมื่อถามความคิดเห็นต่อการผ่อนผันให้นั่งท้ายกระบะและแคปได้ โดยติดตั้งเข็มขัดนิรภัยที่นั่งแคปและติดตั้งราวจับท้ายกระบะ พบว่ามีผู้เห็นด้วย ร้อยละ 45.6 แต่ก็ยังมีผู้ไม่เห็นด้วยร้อยละ 35.6 และร้อยละ 18.8 ยังไม่แน่ใจ