เตรียมทำคลิปวิดีโอสาธิตการสอนทำดอกไม้จันทน์

เตรียมทำคลิปวิดีโอสาธิตการสอนทำดอกไม้จันทน์

ศธ.สนองรับสั่ง “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” มอบ กศน.ลงพื้นที่สอนชาวบ้านทำดอกไม้จันทน์ เตรียมทำคลิปวิดีโอสาธิตการสอนทำดอกไม้จันทน์

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับสั่งระหว่างเป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการถวายพระเพลิงพระบรมศพว่าให้ฝึกประชาชนทำดอกไม้จันทน์โดยให้คนไปสอนเพราะอาจเป็นความรู้ติดตัวประชาชนในอนาคต ทำไว้ใช้เองหรือแจกจ่ายบุคคลอื่นนั้น ในส่วนกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) น้อมรับไปปฏิบัติ โดยจะมอบหมายให้สถานศึกษาสอนนักเรียนทำดอกไม้จันทน์ด้วยตนเอง  ขณะเดียวกันมอบให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ส่งทีมครูกศน.ไปสอนชาวบ้านในชุมชนต่างๆ ทำดอกไม้จันทน์ รวมทั้งให้จัดทำคลิปวิดีโอสอนการทำดอกไม้จันทน์ เผยแพร่ไปยังสื่อและช่องทางต่างๆเพื่อให้ผู้สนใจได้มาเรียนรู้ขั้นตอนการทำและนำไปฝึกทำได้ ทั้งนี้ หากพื้นที่ใดทำได้มีการรวมตัวเข้มแข็งก็จะตั้งเป็นกลุ่มอาชีพทำดอกไม้จันทน์ เพื่อเป็นหนทางประกอบ

นอกจากนั้น จะมอบให้วิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำดอกไม้จันทน์บางแห่ง เช่น วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ซึ่งเคยทำช่อดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ให้กับคณะรัฐมนตรี ข้าราชการระดับสูง ทำช่อดอกไม้จันทน์มอบให้จังหวัดต่างๆนำไปมอบผู้บริหารต่อไป