'สดร.'เผย12.16น. ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกรุงเทพ!!

'สดร.'เผย12.16น. ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกรุงเทพ!!

"สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ" เผย เวลาประมาณ 12.16 น.วันนี้ ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกรุงเทพ "รอยล" เชื่อไม่น่าจะใช่วันที่ร้อนที่สุดในรอบปี

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์แปละเทคโนโลยี(วท.) แจ้งว่า ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับประเทศไทย เริ่มจากใต้สุดของประเทศไทย ณ อ.เบตง จ.ยะลา ในวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลาประมาณ 12:19 น. หลังจากนั้นดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในแนวตั้งฉากกับพื้นที่เหนือขึ้นมาเรื่อยๆ จนกระทั่งวันที่ 27 เมษายน เวลาประมาณ 12.16 น. ดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในแนวตั้งฉากกรุงเทพมหานคร และวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลาประมาณ 12:17 น. ดวงอาทิตย์จะตั้งฉากกับเหนือสุดของประเทศไทย ณ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

การที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นโลกทำให้ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่ แต่อุณหภูมิจะสูงที่สุดหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ปริมาณฝน เมฆ อิทธิพลจากมรสุม ความร้อนสะสมในบรรยากาศ ฯลฯ ก็อาจส่งผลต่ออุณหภูมิได้ เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน ระหว่างแนวละติจูด 5-20 องศาเหนือ ประเทศที่อยู่ในบริเวณนี้จะมีวันที่ดวงอาทิตย์ผ่านใกล้จุดเหนือศีรษะมากที่สุดปีละ 2 วัน โดยจะมีคาบการโคจรพาดผ่านแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ แต่ละจังหวัดของประเทศไทยจึงเห็นดวงอาทิตย์ผ่านเหนือศีรษะไม่พร้อมกันและในครั้งต่อไปดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่มาอยู่ในแนวตั้งฉากกับกรุงเทพฯ อีกครั้งช่วงฤดูฝนในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลาประมาณ 12.24 น.

นายรอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศน้ำและการเกษตร วท.กล่าวว่า จากการตรวจสอบแบบจำลองสภาพอากาศ (วาฟ-รอม) แล้ว มีแนวโน้มว่า วันที่ 27 เมษายน ไม่น่าจะใช่วันที่ร้อนที่สุดในรอบปี ของกรุงเทพมหานคร ตามปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก เนื่องจาก ในช่วงเวลาประมาณ ช่วงบ่ายนั้น พบว่า ท้องฟ้ากรุงเทพนั้นมีเมฆค่อนข้างมาก อาจจะเกิดฝนตกในช่วงเวลาดังกล่าวได้ ส่วนวันที่ 28 เมษายน มีแนวโน้มว่าฝนจะตกค่อนข้างมาก เพราะในวันดังกล่าวนั้น หลายๆพื้นที่มีพายุฤดูร้อน โดยเฉพาะ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก รวมถึงกรุงเทพมหานคร และภาคเหนือ

"ตอนบ่ายๆของวันที่ 27 เมษายน กรุงเทพน่าจะเริ่มมีเมฆปกคลุมในหลายพื้นที่ อากาศจะค่อนข้างครึ้มๆ ไม่น่าจะร้อนมาก ส่วนวันที่ 28 เมษายน ฝนก็น่าจะตก ดังนั้นอุณหภูมิไม่น่าจะสูงมาก" นายรอยล กล่าว