เกษตรกรพิจิตร ประสบปัญหาราคาแตงโมตกต่ำ

เกษตรกรพิจิตร ประสบปัญหาราคาแตงโมตกต่ำ

ราคาแตงโมประสบปัญหาราคาตกต่ำ เหลือเพียงกิโลกรัมละ 5 บาท เหตุเกษตรกรหนีปัญหาราคาข้าวตกต่ำ หันมาปลูกแตงโมจำนวนมาก

เกษตรกรผู้ปลูกแตงโมในพื้นที่ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นแหล่งปลูกแตงโมแหล่งใหญ่ของจังหวัดพิจิตร ประสบปัญหาราคาแตงโมตกต่ำ โดยราคาแตงโมคละไซส์เหลือเพียงกิโลกรัมล่ะ 5 บาท จากปีที่ผ่านมากิโลกรัมละ 6 บาท ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้น้อยลงจากปีที่ผ่านมา และสุ่มเสี่ยงต่อการขาดทุนเนื่องจากการลงทุนสูงกว่าปีที่ผ่านมาจากต้นทุนที่สูงขึ้น สาเหตุคาดเดาจากเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งทำนาเป็นอาชีพหลักหันมาปลูกแตงโมมากขึ้น เนื่องจากราคาข้าวตกต่ำ ส่งผลให้ผลลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก เป็นเหตุให้ราคาผลผลิตแตงโมลดลงกว่าปีที่ผ่านมา จากเดิมเฉลี่ยต่อไร่อยู่ที่ 7,000 บาท เหลือเพียง 5,000 บาท ต่อไร่

นางวิเชียร พาลิตา เกษตรกรหมู่ที่ 10 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร กล่าวว่า ปลูกแตงโมในพื้นที่ 13 ไร่ ลงทุนไปกว่า 70,000 บาท ปีนี้ประสบปัญหาราคาแตงโมตกต่ำ จากเดิมปีที่ผ่านมาขายแตงโมคละไซส์ หรือไซส์รวมให้กับพ่อค้าในราคากิโลกรัมละ 6 บาท แต่ปีนี้เหลือเพียงกิโลกรัมละ 5 บาท ส่งผลให้รายได้ลดลงกว่าปีที่ผ่านมา เสี่ยงต่อการขาดทุนเนื่องจากปีนี้ต้นทุนสูง ส่วนสาเหตุคาดว่าเกิดจากมีผู้หันมาปลูกแตงโมจำนวนมาก เนื่องจากประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำ จนประสบสภาวะขาดทุนจึงหันมาปลูกแตงโม เพื่อวังที่จะสร้างรายได้จึงมีผลผลิตแตงโมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

สำหรับการปลูกแตงโมเป็นพืชที่เกษตรกร ในพื้นที่อำเภอวังทรายพูนนิยมปลูกเพื่อสร้างรายได้ โดยจะปลูกแตงโมหลังการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี เกษตรกรจะแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งเพื่อปลูกแตงโมซึ่งเป็นพืชใช้น้ำน้อย สร้างรายได้งาม ปีที่ผ่านมาพื้นที่การปลูกแตงโมอยู่ที่ประมาณ 4,500 ไร่ แต่หลังจากราคาข้าวตกต่ำส่งผลให้มีเกษตรกรหันมาปลูกแตงโมเพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกแตงโมประมาณ 6,000 ไร่ ส่งผลให้ผลผลิตแตงโมเพิ่มขึ้นและทำให้ราคาผลผลิตตกต่ำ