สนามบินดอนเมืองเช็กอินล้น แนะเผื่อเวลา1-2ชั่วโมง

สนามบินดอนเมืองเช็กอินล้น แนะเผื่อเวลา1-2ชั่วโมง

สนามบินดอนเมืองหนาแน่น มีประชาชนรอเดินทางจำนวนมากในช่วงเทศกาลปีใหม่ แนะผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทาง 1-2 ชม.

ที่อาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ช่องทางผู้โดยสารขาออกในประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง วันนี้เริ่มคึกคักตั้งแต่ช่วงเวลา 04.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่หลายสายการบินเริ่มเปิดให้เช็กอินที่หน้าเคาน์เตอร์ โดยมีประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดยาวส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ มารอขึ้นเครื่องจำนวนมาก ซึ่งสายการบินเปิดให้เช็กอินเต็มทุกเคาน์เตอร์ เพื่อระบายผู้โดยสาร ขณะที่ตั๋วโดยสารถูกจองล่วงหน้าเต็มเกือบทุกสายการบิน

ตัวแทนสายการบินบอกว่าการจัดการระบบภายในอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ที่เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 24 ธันวาคมที่ผ่านมา เริ่มมีความสะดวกและคล่องตัวมากขึ้น แต่ยังมีปัญหาในระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า ซึ่งเป็นระบบใหม่ ทำให้การให้บริการมีความล่าช้า แต่สามารถระบายผู้โดยสารไปขึ้นเครื่องได้ทันตามกำหนด

ส่วนการจราจรบริเวณหน้าท่าอากาศยานดอนเมืองเริ่มหนาแน่น เนื่องจากปริมาณผู้โดยสารมีจำนวนมาก ทางท่าอากาศยานดอนเมืองจึงแนะนำให้ผู้โดยสารที่จะมาใช้บริการในช่วงนี้เผื่อเวลาอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง และใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ เพื่อลดความแออัดภายในท่าอากาศยาน