59สมาคมส่งแผน5ปี ของบ1.4 หมื่นล้าน

59สมาคมส่งแผน5ปี ของบ1.4 หมื่นล้าน

59 สมาคมกีฬาส่งแผน 5 ปี ของบประมาณจากกองทุน

พัฒนาการกีฬาแห่งชาติ รวม 1.4 หมื่นล้านบาท เทนนิสครองแชมป์ขอเงินมากสุดเกือบ 2 พันล้านบาท เหนือ ฟุตบอล ที่ขอ 1.9 พันล้านบาท ส่วนกาบัดดี้ขอน้อยที่สุด 5 ล้านบาทเศษ

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2558 ที่ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หัวหมาก “รองตูน” นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการกกท.ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้เชิญผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เข้าร่วมรับฟังการจัดทำแผนงานและงบประมาณ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยมีนายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการกกท.และพล.ต.จารึก อารีราชการัณย์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ร่วมด้วย

นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า กกท.ได้ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย จัดทำแผนเพื่อการพัฒนากีฬาของชาติสู่ความเป็นเลิศในบทบาทของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ภายหลังจากที่กองทุนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากการเก็บภาษีสุราและยาสูบ ปีละ 2 เปอร์เซ็นต์ ประมาณ 3,700-4,000 ล้านบาท โดยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดแผนงานและของบประมาณตั้งแต่ปี 2558-2563 ส่งไปที่ กกท.แล้ว 59 สมาคม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,562,471,311 บาท

ทั้งนี้ สมาคมกีฬาที่ทำแผนขอรับการสนับสนุนมากที่สุด ในปี 2559 ได้แก่ ฟุตบอลมี 15 โครงการ ขอ 386,927,900 บาท แต่สมาคมกีฬาที่ทำแผนตลอดระยะเวลา 5 ปี ของบประมาณสูงที่สุด ได้แก่ เทนนิส เสนอขอทั้งสิ้น 1,999,923,600 บาท โดยฟุตบอล เป็นอันดับ 2 อยู่ที่ 1,928,117,484 บาท ส่วนสมาคมกีฬาที่ขอรับการสนับสนุนน้อยที่สุดได้แก่ กาบัดดี้ 5 ปี ขอแค่ 5,866,000 บาท แต่ตอนนี้กองทุนมีเงินคงเหลือ 753,036,843.93 บาท ซึ่งปีหน้าจะมีการพิจารณาจัดสรรต่อไป