รมช.ศึกษาฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนปอเนาะชายแดนใต้

รมช.ศึกษาฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนปอเนาะชายแดนใต้

รมช.ศึกษาฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสและสถาบันปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ที่โรงเรียนบ้านท่าสาป ม.1 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ รองผู้ว่าราชการ จ.ยะลา รองเลขาธิการ ศอ.บต. รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุม โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ฝากให้ทางโรงเรียนช่วยติดตามการพัฒนาของนักเรียนตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อดูความก้าวหน้า ของ Smart Trainer ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้สอบถามครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะได้นำมาสรุปเป็นภาพรวมการทำงานทั้งหมดในการขยายผลโครงการ ดังกล่าว ให้ครอบคลุมโรงเรียนทั่วประเทศ ในปี2559 ทั้งนี้ จะได้ดูความพร้อม ทั้งด้าน นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน อาคารสถานที่ ครูผู้สอย และผู้ปกครอง

สำหรับโรงเรียนบ้านท่าสาป ปัจจุบันมีนักเรียนขยายโอกาสปีการศึกษา 2/2558 ระดับอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษา จำนวน 428 คน จุดเด่นของโรงเรียนบ้านท่าสาป เป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการศึกษาอาชีพให้กับนักเรียนให้มีงานทำ สอดคล้องตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า วันนี้ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าสาป ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีโครงการขายโอกาสในปีงบประมาณนี้ ซึ่งโรงเรียนขยายโอกาสจริงๆ แล้วก็มีอยู่ในทุกอำเภอ มีการดำเนินการอยู่แล้ว แต่จะพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ จะมีการประชุมทบทวนแผนในการดำเนินงานกับผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการให้เข้มแข็ง เข้มข้น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นโดยลำดับ ในส่วนของปีการศึกษาที่แล้ว ก็ดำเนินการได้มีผลสัมฤทธิ์สูงอยู่แล้ว แต่อย่างใดก็ตามก็ยังคงต้องพยายามต่อไปให้สูงขึ้น เพื่อที่จะพัฒนาให้ทัดเทียมกับภูมิภาคอื่นให้ได้

“วันนี้จะเน้นย้ำในเรื่องการดำเนินงานของโรงเรียนขยายโอกาส แต่ละอำเภอ และในส่วนของโครงการสานฝันสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็จะมีการหารือร่วมกัน เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้เล่นกีฬาในช่วงปิดภาคเรียน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของครู บุคลากร ความปลอดภัย ซึ่งมีผู้แทนกระทรวงศึกษาฯอยู่ในทุกอำเภอ และทุกระดับแล้ว จะมาดำเนินการประสานงานกับฝ่ายความมั่นคง เพื่อให้มีความแน่นแฟ้น กับทุกภาคส่วนราชการ” พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าว

ทั้งนี้ ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน พล.อ.สุรเชษฐ์ มีกำหนดการเดินทางไปตรวจเยี่ยมสถาบันปอเนาะอิสลามศาสน์ดารุสาลาม(ปอเนาะ ตาเซะ) ในพื้นที่ อ.เมืองยะลา ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.58 และยังเข้าร่วมโครงการพัฒนาปอเนาะต้นแบบ ภายใต้โครงการ “สานใจไทยสู่ใจใต้” อีกด้วย