กทม.เร่งจัดระเบียบผู้ค้าตลาดห้วยขวาง

 กทม.เร่งจัดระเบียบผู้ค้าตลาดห้วยขวาง

กทม.เร่งจัดระเบียบผู้ค้าตลาดห้วยขวาง คืนทางเท้าปชช.-คาดแล้วเสร็จ ม.ค.59

นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เป็นประธานการประชุมติดตามการจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าตลาดห้วยขวาง บริเวณ ถ.ประชาราษฏร์อุทิศ และถ.ประชาสงเคราะห์ เพื่อหารือแนวทางการจัดระเบียบทางเท้าทร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานเขตดินแดง สำนักเทศกิจ สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง การเคหะแห่งชาติ และกองทัพบก

นายวัลลภ กล่าวว่า วันนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้าตลาดห้วยขวาง บริเวณ ถ.ประชาราษฏร์อุทิศ และ ถ.ประชาสงเคราะห์ บริเวณตลาดห้วยขวางทั้ง 2 ฝั่ง เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนสามารถใช้ทางเท้าสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก และลดปัญหาการจราจรบริเวณนี้ ซึ่งได้รับรายงานว่าบริเวณ ถ.ประชาราษฏร์อุทิศขณะนี้ไม่มีการค้าขายบนทางเท้าแล้ว เหลือเพียงบริเวณถ.ประชาสงเคราะห์เท่านั้นที่ยังมีผู้ค้าซึ่งเป็นผู้ค้าในจุดผ่อนผัน จำนวน 573 ราย แต่เป็นผู้ค้าที่มีรายชื่อถูกต้องและมีใบอนุญาตเพียง 346 รายเท่านั้น สำหรับความคืบหน้าการปรับปรุงพื้นที่ชั้น 2 ของตลาดห้วยขวางซึ่งจะใช้เป็นพื้นที่รองรับผู้ค้าตลาดห้วยขวาง ขณะนี้การดำเนินการคืบหน้าไปอย่างมาก อาทิ การดำเนินการเรื่องความสะอาด การปรับปรุงพื้น การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบระบายอากาศ และห้องน้ำ เหลือเพียงการปรับปรุงบันไดทางขึ้น และติดตาข่ายกันนก ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน ธ.ค.นี้ และคาดว่าภายในเดือน ม.ค.2559 กทม.จะสามารถคืนพื้นที่ทางเท้าบริเวณ ถ.ประชาราษฏร์อุทิศ และถ.ประชาสงเคราะห์ บริเวณตลาดห้วยขวางทั้ง 2 ฝั่ง ให้กับประชาชนได้ใช้สัญจรได้โดยสะดวก 

“กทม.จะให้สิทธิ์ผู้ค้าในจุดผ่อนผันที่มีรายชื่อถูกต้องได้สิทธิในการลงทะเบียนเพื่อจับสลากแผงค้าบริเวณพื้นที่ชั้น 2 ของตลาดห้วยขวางก่อน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวสามารถรองรับผู้ค้าได้ จำนวน 390 แผง เป็นพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติ จำนวน 260 แผง และเป็นพื้นที่เช่าของเอกชน จำนวน 130 แผง แต่ละแผงมีขนาด 2x2 เมตร แบ่งเป็น 3 กลุ่มโซนประกอบด้วย กลุ่มอาหารสด อาหารทะเล กลุ่มผัก ผลไม้ อาหารปรุงสด และกลุ่มเสื้อผ้าและเบ็ดเตล็ดต่างๆ แต่หากมีแผงค้าเหลือจะให้สิทธิแก่ผู้ค้าที่ไม่มีรายชื่อร่วมจับสลากแผงค้าต่อไป”นายวัลลภ กล่าว