หอการค้าจังหวัดระนอง ดันเขตเศรษฐกิจพิเศษ

หอการค้าจังหวัดระนอง ดันเขตเศรษฐกิจพิเศษ

หอการค้าจังหวัดระนอง ดันเขตเศรษฐกิจพิเศษนำเข้าเสนอที่ประชุมใหญ่ จ.อุดรธานี หวังกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มปริมาณการขนส่งท่าเรือ

นางสุดาพร ยอดพินิจ ประธานหอการค้า จ.ระนอง เปิดเผยว่า หอการค้าจังหวัดระนอง เตรียมนำประเด็นการขับเคลื่อนการพัฒนพื้นที่เข้าเสนอที่ประชุมหอการค้าที่จ.อุดรธานี เพื่อให้หอการค้าช่วยในการผลักดันไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเสนอต่อรัฐบาลต่อไป โดยประเด็นที่จะผลักดันประเด็นหลักที่สำคัญที่สุดในขณะนี้คือ การผลักดันให้ท่าเรือระนองเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าสำคัญในฝั่งทะเลอันดามัน

โดยจะมีการนำเสนอให้ภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าการที่สามารถผลักดันให้ท่าเรือระนองสามารถเชื่อมเส้นทางการเดินเรือกับประเทศต่างๆในฝั่งอันดามันได้เป็นการเปิดประเทศไทยสู่ฝั่งตะวันตก ไม่ใช่เกิดผลเฉพาะระนองแต่จะเกิดผลประโยชน์ต่อประเทศชาติมหาศาล ดังนั้นจึงอยากที่จะให้ทุกภาคส่วนหันมาพิจารณา และร่วมกันผลักดันอย่งจริงจังเพราะขณะนี้ไม่มีความสงสัยในทำเลที่ตั้ง จุดยุทธศาสตร์ที่มีความเหมาะสมที่สุด อีกทั้งเป็นท่าเรือที่มีความพร้อมที่สุดในภาคใต้ฝั่งตะวันตกในตอนนี้ แต่ที่ผ่านมาขาดการขับเคลื่อนอย่างจริงจังจากรัฐบาล ในขณะที่เอกชนโดยเฉพาะสายการเดินเรืิอต้องให้ความสนใจ พร้อมที่จะเข้ามาหากรัฐบาลให้สิทธิพิเศษบางประการที่จะส่งผลต่อต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ถูกลง

ดังนั้นจึงเป็นประเด็นที่ 2 ที่จะมีการผลักดันคือเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่เป็นอีกประการที่ภาคเอกชนในระนองต้องการให้เกิดขึ้นรวมทั้งภาคเอกชน สายการเดินเรือก็หวังว่าหากเกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษจะมีเงื่อนไขจูงใจมากพอที่จะดึงดูดกลุ่มทุน สายการเดินเรือ ให้ข้ามฟากมาใช้บริการท่าเรือระนองได้

ส่วนอีกประเด็นเป็นเรื่องประชาสัมพันธ์คือการเปิดตลาดการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ที่ จ.ระนองที่กำหนดเปิดเป็นทางการในต้นปี 2559 ที่บริเวณตลาดโชคดี ตั้งอยู่ ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง นอกจากเป็นการสนับสนุนการค้าขายชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน จ.ระนอง-เกาะสองแล้ว ยังจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ จ.ระนอง ทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และการสนับสนุนยุทธศาสตร์การจัดโซนนิ่งแหล่งพักอาศัยของแรงงานต่างด้าว