เริ่มแล้ว!ประชุมชาวสวนยางภาคใต้ไร้ม็อบ

เริ่มแล้ว!ประชุมชาวสวนยางภาคใต้ไร้ม็อบ

เริ่มแล้ว! ประชุมแกนนำชาวสวนยาง 20 จังหวัด เพื่อรับฟังปัญหาราคายางตกต่ำ ที่จังหวัดตรัง ไร้ม็อบเคลื่อนไหว

ที่โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เครือข่ายชาวสวนยางจังหวัดตรัง ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังปัญหา อุปสรรค และพบแกนนำชาวสวนยาง 20 จังหวัด นำโดย นายประทบ สุขสนาน ประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดตรัง นายศักดิ์สฤษดิ์ ศรีประศาสตร์ ตัวแทนภาคีเครือข่ายชาวสวนยางจังหวัดตรัง นายไพรัตน์ เจ้ยชุม ตัวแทนภาคีเครือข่ายชาวสวนยางจังหวัดพัทลุง นายวิน ศรีมาลา ตัวแทนภาคีเครือข่ายชาวสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายเพิก เลิศวังพง ตัวแทนภาคีเครือข่ายชาวสวนยางภาคตะวันออก และนายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายชาวสวนยางและสวนปาล์มน้ำมัน 16 จังหวัดภาคใต้

ในการประชุมดังกล่าว ได้มีชาวสวนยางจาก 20 จังหวัด เข้าร่วมประมาณ 50 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัด แต่ไม่ได้มีการระดมเกษตรกรอื่นๆ มาเพื่อเตรียมการที่จะชุมนุมประท้วงรัฐบาล จากกรณีแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำที่ล้มเหลวอย่างใด ท่ามกลางความสนใจของสื่อมวลชนที่เดินทางมาทำข่าวกันเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร และตำรวจ จำนวนประมาณ 50 นาย ก็ได้แต่งกายชุดนอกเครื่องแบบมาเฝ้าสังเกตุการประชุม ทั้งภายในและภายนอกโรงแรมวัฒนาพาร์ค พร้อมเก็บข้อมูล บันทึกภาพภ่าย ภาพเคลื่อนไหว เพื่อรายงานไปยังหน่วยงานต่างๆ กันอย่างคึกคัก

อย่างไรก็ตาม แกนนำภาคีเครือข่ายชาวสวนยาง 20 จังหวัด ระบุว่า การประชุมดังกล่าวเป็นการร่วมกันหารือปัญหาเกี่ยวกับยาง ซึ่งดำเนินการเป็นประจำอยู่แล้ว และจะหมุนเวียนไปตามจังหวัดต่างๆ โดยในครั้งนี้มี 4 ประเด็นสำคัญคือ เรื่องการแก้ปัญหาราคายางตกต่ำทั้งระบบ ปี 2557/2558 เรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำยางสด เรื่องพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยาง และเรื่องการจัดตั้งองค์การสมัชชาชาวสวนยาง ซึ่งหลังประชุมเสร็จสิ้นในช่วงเย็น ก็จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ พร้อมนำเสนอปัญหาไปยังทางรัฐบาลให้ดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน แต่จะไม่มีการออกมาเคลื่อนไหวในลักษณะของการชุมนุมประท้วงอย่างที่มีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้