กทม.จัดเสวนาจี้อาคารเก่ารับมือภัยพิบัติ

กทม.จัดเสวนาจี้อาคารเก่ารับมือภัยพิบัติ

กทม.จัดเสวนาจี้อาคารเก่า ปรับโครงสร้างพร้อมรับมือภัยพิบัติ เตรียมจัดโรดโชว์ 6 กลุ่มเขตทั่วกรุง

ที่ห้องประชุมแซฟไฟร์ 204-206 อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. เป็นประธานเปิดการเสวนาหัวข้อ "อาคารเก่าในยุคใหม่...พร้อมรับมือภัยพิบัติ (หรือยัง???)" ตามโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมให้กับ "อาคารเก่าในยุคใหม่ พร้อมต้านภัยพิบัติ" โดยมีเจ้าหน้าที่โยธาเขต 50 เขต เจ้าของอาคาร ผู้ดูแลอาคาร และสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารที่ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ เข้าร่วมงานกว่า 400 คน

นายภัทรุตม์ กล่าวว่า สำนักการโยธา ตระหนักถึงปัญหาด้านความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร และความปลอดภัยของผู้ใช้สอยอาคาร รวมถึงการบริหารจัดการเมืองให้เป็นระเบียบ สวยงาม ซึ่งครอบคลุมถึงการควบคุมกำกับดูแลการดำเนินงานของภาคเอกชนให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย จึงได้จัดทำโครงการร่วมให้กับอาคารเก่าในยุคใหม่ พร้อมต้านภัยพิบัติ ตามกฎหมายควบคุมอาคารและความปลอดภัยในอาคาร ให้สามารถรองรับอาคารเก่าและมีความรู้ในเรื่องการปรับปรุงอาคารเก่า เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น

จากนั้น ภายในงานมีผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย นายศักดิ์ชัย ยวงตระกูล รักษาการ อุปนายกคนที่ 1 สภาสถาปนิก ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบอาคารให้เกิดความปลอดภัย สามารถรองรับภัยพิบัติได้ และทำได้โดยไม่ยาก ไม่เป็นภาระของเจ้าของอาคาร ด้าน รศ.ดร.อมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกรและกรรมการอำนวยการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย นำเสนอการก่อสร้างอาคารเพื่อรับมือแผ่นดินไหว และอัคคีภัย ส่วนนายวิเชียร บุษยบัณฑูร นายกสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคา นำเสนอความสำคัญของการตรวจสอบอาคารและการรับมืออุบัติภัย ที่เกิดขึ้นในอาคาร เช่น เพลิงไหม้รับมือแผ่นดินไหว ลมพายุ ขณะที่นายพินิต เลิศอุดมธนา ผู้อำนวยการกองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา นำเสนอ ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับการควบคุมอาคาร เพื่อรับมือกับภัยพิบัติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการเสวนาครั้งนี้ จะมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ใน 6 กลุ่มเขต กทม. ได้แก่ ครั้งที่ 1 กลุ่มเขต กรุงธนเหนือ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 ที่ห้องอัมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรมเอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า ครั้งที่ 2 กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ในวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 ที่ห้องคอนเวนชั่นซี โรงแรมแอมบาสเดอร์ ครั้งที่ 3 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ในวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 ที่ห้องแมจิก 2 โรงแรมเดอะมิราเคิล แกรนด์ ครั้งที่ 4 กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 ที่ห้องพาวิลเลี่ยน โรงแรมโฟร์วิงศรีนครินทร์ ครั้งที่ 5 กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ในวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 ที่ Platinum Room โรงแรมแกรนด์ เมอเคียว ฟอร์จูน พระราม 9 และครั้งที่ 6 กลุ่มเขตกรุงธนใต้ ในวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 ที ห้องราชพฤกษ์ Ballroom โรงแรมพาร์ค วิลเลจ พระราม 2

ทั้งนี้ ภายในงาน 6 ครั้งจะมีการแจกหนังสือคู่มืออาคารเก่าในยุคใหม่ พร้อมต้านภัยพิบัติ ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับอาคารเก่าในเมืองกรุง อาคารเมืองกรุงแข็งแรงพร้อมรับมือภัยพิบัติ กฎหมายควบคุมอาคาร อีกทั้งหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และแจกสื่อมัลติมีเดียให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาคาร ให้เหมาะสมและครอบคลุมเพื่อรองรับในกรณีเกิดภัยพิบัติ ก่อนที่จะมีการจัดบรรยายสรุปผลการให้ความรู้โครงการขึ้นภายในเดือนกันยายน 2557