ผู้ว่าฯภูเก็ตวางแนวทางแก้ปัญหากัดเซาะชายหาด

ผู้ว่าฯภูเก็ตวางแนวทางแก้ปัญหากัดเซาะชายหาด

ผู้ว่าฯภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามผลกระทบกัดเซาะตลิ่งหาดสุรินทร์ พร้อมวางแนวทางแก้ปัญหา

วันนี้(18 ก.ค.) นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายประเจียด อักษรธรรมกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต นายประพันธ์ ขันธ์พระแสง หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงตรวจสอบการกัดเซาะตลิ่งชายหาดสุรินทร์ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

โดยมีนายมาแอน สำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล (อบต.เชิงทะเล) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำตรวจสอบแนวชายหาดซึ่งมีความยาวประมาณ 700-800 เมตร โดยเฉพาะบริเวณที่มีปัญหาการกัดเซาะค่อนข้างมาก ซึ่งพบว่ามีสภาพการทำเขื่อนกั้นและมีการนำดินมาถมจนสูง ถูกคลื่นซัดจนแนวกันคลื่นพังทลายระยะประมาณ 200-300 เมตร ขณะเดียวกันก็พบต้นไม้สนขนาดใหญ่และต้นไม้ชนิดอื่นๆ จำนวนถูกคลื่นซัดจนหักโค่นล้มลงมากองอยู่ริมหาด โดยทาง อบต.เชิงทะเล ได้มีการตัดแต่งเพื่อไม่ให้ต้นไม้ดังกล่าวกีดขวางบริเวณหน้าชายหาดไปก่อนหน้านี้แล้ว

นายไมตรี กล่าวภายหลังการสำรวจบริเวณหน้าชายหาดแล้วว่า เนื่องจากระยะนี้เป็นช่วงมรสุม และมีคลื่นลมแรง จากการสอบถามจากนายก อบต.เชิงทะเล พบว่าในปีนี้คลื่นมีความรุนแรงมากกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การกัดเซาะริมชายหาดก็เพิ่มมากขึ้นด้วย แต่หากเทียบกับหลายๆ จังหวัดในฝั่งอันดามัน พบว่าเราจะมีปัญหาน้อยกว่ามาก และพื้นที่ที่มีปัญหานั้นก็ไม่มีประชาชนอยู่อาศัย

ทั้งนี้จากการตรวจสอบและหารือกับทางโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้งหน่วยที่เกี่ยวข้อง สรุปแนวทางการแก้ปัญหาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ในระยะเร่งด่วน หลังจากที่คลื่นลมสงบแล้ว ทาง อบต.เชิงทะเล จะเข้ามาดำเนินการปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม และนำเอาซากปลักหักพังต่างๆ ออกไป

ส่วนระยะยาว ทราบว่าทางกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาสำรวจแนวชายฝั่งต่างๆ ของจังหวัดแล้ว เพื่อหาแนวทางในการป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างถาวร โดยอาจจะมีการทำแนวกันคลื่นที่ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ซึ่งในส่วนนี้คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณค่อนข้างมาก และต้องใช้เวลาพอสมควร เพราะการกัดเซาะชายฝั่งถือเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่ง