'นายกฯ' ติดตามปัญหาน้ำท่วมขัง เทศบาลกาญจนบุรี ย้ำ จัดลำดับความสำคัญ

'นายกฯ' ติดตามปัญหาน้ำท่วมขัง เทศบาลกาญจนบุรี ย้ำ จัดลำดับความสำคัญ

"นายกฯ" ติดตามประเด็นปัญหาน้ำท่วมขัง ในพื้นที่เทศบาลกาญจนบุรี ย้ำจัดลำดับความสำคัญดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ใช้จ่ายงบประมาณอย่างเหมาะสม

วันนี้ (11 พ.ค. 67) เวลา 09.30 น. ณ แก้มลิงตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ติดตามประเด็นปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากในพื้นที่เทศบาล โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และคณะ ร่วมติดตาม 

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกฯ รับทราบการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตามผังเมืองรวมกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จากกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยการดำเนินการแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 งบประมาณปี พ.ศ. 2567 องค์ประกอบงานเกี่ยวกับระบบระบายน้ำบ้านหัวนาล่าง 2)

ระยะที่ 2 งบประมาณปี พ.ศ. 2568 องค์ประกอบงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณโค้งทางรถไฟ

ระยะที่ 3 งบประมาณ ปี พ.ศ. 2569 องค์ประกอบงานเกี่ยวกับระบบระบายน้ำบ้านเขาใหญ่-บ้านพุรางนิมิตร

ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนพัฒนากาญจน์และถนนแสงชูโตบริเวณ อบจ. พร้อมทั้งรับทราบถึงความจำเป็นในการดำเนินโครงการระบบสูบน้ำทุ่งท่าล้อ เพื่อผันน้ำบางส่วนจากห้วยน้ำใสไประบายลงแม่น้ำแม่กลองโดยวิธีการสูบน้ำ ทั้งนี้ เพื่อลดปริมาณน้ำที่จะระบายผ่านห้วยนาคราชและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในทุ่งท่าล้อ รวมถึงรับทราบแผนการพัฒนาพื้นที่บริเวณย่านสถานีกาญจนบุรีจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งแบ่งการพัฒนาเป็น 3 โซน คือ

1) พื้นที่ตลาดกลางค้าปลีกค้าส่ง

2)พื้นที่ที่อยู่อาศัยระยะยาว

3) พื้นที่สวนสาธารณะ

“นายกฯ ได้สอบถามสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นจนนำมาสู่การดำเนินโครงการนี้ รวมถึงสอบถามการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ พร้อมย้ำขอให้จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนในการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด เร่งทำให้แล้วเสร็จ รวมถึงกำชับกรมโยธาธิการและผังเมือง และการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้ใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว