‘พัชรวาท’ สั่งเร่งแก้PM2.5 เชียงใหม่ ให้ทันสงกรานต์ หวั่น กระทบท่องเที่ยว

‘พัชรวาท’ สั่งเร่งแก้PM2.5 เชียงใหม่ ให้ทันสงกรานต์ หวั่น กระทบท่องเที่ยว

“พัชรวาท” เผย เร่งแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ภาคเหนือ ให้ทันเทศกาลสงกรานต์ ห่วงกระทบเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว กำชับเร่งผลักดัน พ.ร.บ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้บรรลุเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมมอบ 11 ข้อสั่งการบูรณาการแก้ปัญหา

ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงการประชุมร่วมกับผู้บริหารกระทรวงเมื่อวันที่ 27 มี.ค.ที่ผ่านมา ว่า ในที่ประชุมตนได้เน้นย้ำการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 พื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะเชียงใหม่ ซึ่งปีที่ผ่านมาทำให้เสียหายด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก จึงไม่อยากให้เกิดขึ้นอีก ดังนั้นขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรึงพื้นที่การเผา พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เข้มงวดการป้องปรามและจับกุมคนเผาป่า และขอให้กรมควบคุมมลพิษพยากรณ์ช่วงเวลาการสิ้นสุดของสถานการณ์ฝุ่น เพื่อประเมินสถานการณ์ หากแนวโน้มฝุ่นยังมีมากให้หาวิธีลดปริมาณฝุ่นให้ได้โดยเร็ว เพื่อให้ทันเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึง พร้อมกับแจ้งเตือนจุดความร้อนที่เกิด

พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังได้มอบข้อสั่งการ 11 ข้อ เพื่อให้หน่วยงานนำไปปฏิบัติ เช่น ให้กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เร่งขับเคลื่อนการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้ทุกภาคส่วนมั่นใจว่าประเทศไทยจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ พร้อมให้เร่งสร้างการรับรู้ต่อ ร่าง พ.ร.บ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้กับทุกภาคส่วน ให้ความสำคัญกับกระบวนการรับฟัง ความคิดเห็นสาธารณะ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนนำเสนอร่าง พ.ร.บ.เข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนของการออกกฎหมาย  ให้กรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำอย่างเร่งด่วน ให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแก้ปัญหาช้างป่าและลิงรบกวนประชาชน ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแก้ปัญหาพะยูนและหญ้าทะเลเสื่อมโทรม 

รวมทั้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันผลักดันการออก พ.ร.บ.ความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนการบูรณาการร่วมกับตำรวจในการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ