‘พัชรวาท’ สั่งเร่งรัด แก้ไฟป่า-PM2.5 ย้ำ ต้องใช้งบฯ โปร่งใส ตรวจสอบได้

‘พัชรวาท’ สั่งเร่งรัด แก้ไฟป่า-PM2.5 ย้ำ ต้องใช้งบฯ โปร่งใส ตรวจสอบได้

“พัชรวาท" นั่งหัวโต๊ะเร่งรัด แก้ปัญหาไฟป่า PM2.5 ดึงชุมชนมีส่วนร่วม ตั้งจุดเฝ้าระวัง เร่งเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ ครม. อนุมัติ ย้ำ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการแก้ไขปัญหา ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งมีวาระการพิจารณาแผนการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหา ไฟป่าและหมอกควัน เพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช หลังจากลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ในช่วงวิกฤติ และเพื่อเร่งรัดการใช้งบประมาณตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ โดยมีนายกุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวงฯ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมอุทยานฯ และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 

พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบตามแผนการดำเนินโครงการของทั้ง 2 หน่วยงาน และขอให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ให้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ขอเน้นย้ำเรื่องความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างแรงงานในพื้นที่ การกำหนดจุดจัดตั้งและปฏิบัติงานของจุดเฝ้าระวัง การดำเนินกิจกรรมต่างๆ พร้อมกันนี้ขอให้นำมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ช่วงสถานการณ์วิกฤต ไปปฏิบัติอย่างเร่งด่วน โดยควบคุมกำกับดูแลการจัดการไฟในพื้นที่ป่า โดยเฉพาะพื้นที่มุ่งเป้า 11 ป่าอนุรักษ์ และ 10 ป่าสงวนฯ รวมถึงพื้นที่เกษตรเผาไหม้ซ้ำซากในพื้นที่สูง และในพื้นที่ราบของ 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งได้ให้นโยบายไว้เมื่อวันที่ 10 มี.ค.ที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์ไฟป่ายังคงมีแนวโน้มรุนแรงในหลายจังหวัด 

“ขอให้ทุกหน่วยทุ่มเทสรรพกำลังเข้าปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถด้วยจิตใจที่เข้มแข็ง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ” พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าว