‘พลภูมิ‘ นำคณะทูต ชมงาน Thailand Biennale Chiang Rai 2023

‘พลภูมิ‘ นำคณะทูต ชมงาน Thailand Biennale Chiang Rai 2023

"พลภูมิ" ผู้ช่วย รมว.วัฒนธรรม นำคณะทูตพร้อมคู่สมรส ชมงาน“Thailand Biennale, Chiang Rai 2023” ชื่นชมศิลปิน นำต้นทุนทางวัฒนธรรม สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่พื้นที่

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นำคณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย พร้อมคู่สมรส รับฟังการบรรยายพิเศษจากผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และภัณฑารักษ์ประจำงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ “Thailand Biennale, Chiang Rai 2023” พร้อมเยี่ยมชมผลงาน โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางกฤติยา กาวีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ โครงการ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 นายอังกฤษ อัจฉริยโสภณ ภัณฑารักษ์ นางสาวมนุพร เหลืองอร่าม ภัณฑารักษ์ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในงานเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะทูตฯ  และกล่าวขอบคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย คณะภัณฑารักษ์ วิทยากร สื่อมวลชน รวมทั้งศิลปิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของกระทรวงวัฒนธรรมตลอดมา 

‘พลภูมิ‘ นำคณะทูต ชมงาน Thailand Biennale Chiang Rai 2023

นายพลภูมิ กล่าวว่า  งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นที่ จ.เชียงราย แสดงให้เห็นว่า การเปิดรับความหลากหลายและแตกต่าง ในมุมมองมิติศิลปวัฒนธรรม ไม่เพียงแต่สร้างบรรยากาศของการรับชมและชื่นชมงานศิลปะ ให้แก่คนในเมืองและผู้มาเยือน หากยังทำให้เกิดการตระหนักถึงการนำทุนทางวัฒนธรรม มาเป็นเครื่องมือ ในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่พื้นที่ ผ่านการระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนมุมมอง และความคิดสร้างสรรค์จากศิลปิน หน่วยงาน และชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้งนำนวัตกรรมต่าง ๆ มาประยุกต์และสร้างสรรค์ ให้เกิดเป็นงานศิลปะร่วมสมัยที่หลากหลายและน่าสนใจด้วย 

จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน เดินทางมาร่วมชมผลงานของศิลปินทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งจัดแสดงในงานนี้ ได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 67