จปร.ถวายยาชูกำลัง “ทูลกระหม่อมอาจารย์” พร้อมผลิตทหารดูแลเสาเข็มสำคัญ

จปร.ถวายยาชูกำลัง “ทูลกระหม่อมอาจารย์”  พร้อมผลิตทหารดูแลเสาเข็มสำคัญ

จปร. จัดพิธีถวายพระพร “กรมสมเด็จพระเทพฯ” ยาชูกำลัง “ทูลกระหม่อมอาจารย์” พร้อมผลิตทหารสัญญาบัตร ดูแลเสาเข็มสำคัญของชาติ ลั่นไม่หวั่นไหวข่าวปรากฎโซเชียล เชื่อสิ่งชั่วร้ายจะถูกขจัด

12 ก.พ.2567 ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก มีการจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุุดาสยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก โดยมีพลโท ไกรภพ ไชยพันธุ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุุดาสยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2567 ที่จะถึงนี้

จปร.ถวายยาชูกำลัง “ทูลกระหม่อมอาจารย์”  พร้อมผลิตทหารดูแลเสาเข็มสำคัญ

รวมทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Goodbye Summer  ของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่จัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม ของทุกปี ก่อนปิดภาคเรียน สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้ส่วนราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และส่วนราชการภายในจังหวัดนครนายก โรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น โรงเรียนเตรียมทหาร และโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ได้มีโอกาสร่วมถวายพระพร 

โดยมีกิจกรรมอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล ถวายแจกันดอกไม้ รวมทั้งมีอาจารย์ในส่วนการศึกษา อ่านทำนองเสนาะถวายพระพร จากนั้นได้ร่วมร้องเพลงหมู่จำนวน 2 เพลง และเปล่งเสียงทรงพระเจริญร่วมกัน พร้อมทั้งร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ก่อนจบพิธี

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กิจกรรมในวันนี้ ถูกปรับเปลี่ยนชื่อ จากเดิมวานนี้  ที่ กองทัพบก ได้เชิญสื่อมวลชน ทำข่าว “กิจกรรมถวายกำลังใจทูลกระหม่อมอาจารย์“ โดยกำลังพลของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มาเป็น การจัดงานในระดับจังหวัดนครนายก ในชื่อ พิธีถวายพระพรชัยมงคล ทูลกระหม่อมอาจารย์ พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน  

จปร.ถวายยาชูกำลัง “ทูลกระหม่อมอาจารย์”  พร้อมผลิตทหารดูแลเสาเข็มสำคัญ

สำหรับพันตรีวิสิทธิ์ เสนารักษ์ ทหารประสานงานเส้นทางเสด็จถนนสายจงรักภักดี  ระบุถึง วัตถุประสงค์การจัดงาน ตอนหนึ่งว่า พอมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตามที่ปรากฎทางโซเชียลมีเดีย แต่เราจะไม่หวั่นไหว เพราะเรามีลักษณะสะเทือนน้ำสะเทือนบก อะไรที่เกิดขึ้นในแผ่นดินนี้ ที่เป็นความชั่วร้ายต่อไปจะขจัดออกไป เพราะโรงเรียนของเรายืนยันจะหล่อหลอม ทั้งยังเป็นศูนย์รวมหลักที่ผลิตนายทหารชั้นสัญญาบัตรออกไปดูแลเสาเข็มที่สำคัญ  และเราเป็นโรงเรียนที่มีความมั่นคง โดยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวันนี้ เรายืนหยัด 3 ประการ คือ 1. เพิ่มยาชูกำลังที่จะถวายให้พระองค์ท่าน  2. เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Goodbye Summer และ 3 ถวายพระพรไชยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 

จากนั้นเวลา 15.30 น.พลโทไกรภพ ไชยพันธุ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถวายคำกราบบังคมทูล ตอนหนึ่งว่า พระองค์ทรงเข้ารับราชการเป็นพระอาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อปี 2523 ทรงเป็น "ทูลกระหม่อมอาจารย์" สำหรับ
นักเรียนนายร้อย ทรงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ ทรงได้รับการโปรดเกล้า แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียน นายร้อยพระจุลจอมเกล้า (อัตราจอมพล) และทรง
ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หลังจาก
เกษียณอายุราชการเมื่อปี 2558 ทรงพระราชทานเงินเดือนทั้งหมดที่ทรงเก็บไว้ตั้งแต่บรรจุเข้ารับ
ราชการให้กับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อใช้ในการฝึกศึกษาของนักเรียนนายร้อย และยังคง
เสด็จพระราชดำเนินมาทรงสอนและทรงร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนนายร้อย ในห้วงเปิด
ภาคการศึกษาสัปดาห์ละ 2 ครั้ง จนถึงปัจจุบัน ทรงรับเชิญเป็นพระอาจารย์สอนในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ 

ด้วยพระจริยาวัตรที่งดงาม ทรงตรากตรำพระวรกายในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ด้วยพระวิริยอุตสาหะเป็นที่ประจักษ์ แก่พสกนิกรโดยทั่วไป ซึ่งอำนวยประโยชน์ให้กับกองทัพประเทศชาติ และประชาชน เป็นอเนกอนันต์