ทร.จัดยิ่งใหญ่ ขบวนเรือพระราชพิธี หนึ่งเดียวในโลก ครบ 6 รอบ 72 พรรษา 'ในหลวง'

ทร.จัดยิ่งใหญ่ ขบวนเรือพระราชพิธี หนึ่งเดียวในโลก ครบ 6 รอบ 72 พรรษา 'ในหลวง'

ทร.อบรมครูฝึกฝีพายเรือพระราชพิธี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ "ในหลวง" "ผบ.ทร."ย้ำความพร้อมถวายพระเกียรติสูงสุด สืบสานจัดขบวนเรือพระราชพิธีหนึ่งเดียวในโลก

วันที่12 กุมภาพันธ์ 2567 ที่แผนกเรือราชพิธี กองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ พลเรือเอก อะดุง  พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมครูฝึกฝีพายเรือพระราชพิธี ณ แผนกเรือราชพิธี กองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ  โดยได้กล่าวให้โอวาท ครูฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีว่า ภารกิจครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 8 กรกฎาคม 2567 

ซึ่งการอบรมครูฝึกฝีพายเป็นขั้นตอนแรก ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งถือได้ว่าครูฝึกทุกคนได้รับความไว้วางใจ ให้ปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญยิ่ง ในการถ่ายทอดความรู้ รูปแบบและวิธีการปฏิบัติ จึงขอให้ตั้งใจเรียนรู้ ฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ นำไปฝึกกำลังพลประจำเรือ เพื่อให้การปฏิบัติในขบวนเรือพระราชพิธีเป็นไปด้วยความสง่างาม และสมพระเกียรติ นำมาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศของกองทัพเรือและประเทศชาติ จากข้อมูลที่ได้รับปัจจุบันในโลกนี้ มีขบวนเรือพระราชพิธี เหลือเพียงประเทศไทยประเทศเดียว จึงขอให้ทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุด


ผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวภายหลังการให้โอวาทครูฝึกฝีพายว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ของพสกนิกรชาวไทย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาให้จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินทางชลมารค โดยกองทัพเรือได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจนี้ 

ทั้งนี้กองทัพเรือได้เริ่มดำเนินการเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือการเตรียมการสำหรับฝีพายที่เริ่มในวันนี้ ส่วนที่ 2 คือการซ่อมทำเรือพระราชพิธี โดยร่วมกันระหว่างกรมศิลปากรกับอู่ธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน กองทัพเรือพร้อม ถวายพระราชพิธีนี้ ให้สมพระเกียรติสูงสุดและ ให้เกิดความเรียบร้อย

สำหรับครั้งนี้ใช้เรือพระราชพิธีจำนวน 52 ลำ และปีนี้นายท้ายเรือ พระราชพิธีทุกลำ เป็นนายทหารโรงเรียนทั้งสิ้น ซึ่งหมายถึงนายทหารที่จบจากโรงเรียนนายเรือ ส่วนอื่นๆก็ยังคงเป็นการรักษาประเพณีอันดีงาม ที่ประเทศไทยมีอยู่ให้ดำรงสืบต่อไป

ส่วนกาพย์เห่เรือที่จะใช้ในพระราชพิธีนี้แต่งใหม่ทั้งหมด เป็นการถวายพระเกียรติพระองค์ท่าน และผู้ประพันธ์ ยังคงเป็นครูทองย้อย คนเดิม โดยให้แนวทางไว้ว่า กาพย์เห่เรือจะเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนไทยได้รับทราบในรายละเอียด ที่พระองค์ได้ทรงสละทุนทรัพย์ และสละเรื่องต่างๆให้กับปวงชนชาวไทย ดังนั้นนอกจากเป็นการถวายพระเกียรติโดยทั่วไปแล้วในรายละเอียดประชาชน จะได้ยินในการขับเสภาว่า ฝ่าพระบาททรงทำเรื่องใดบ้างให้กับประชาชนชาวไทย นับตั้งแต่ขึ้นครองราชย์ 

ส่วนการจัดการจราจรทางน้ำกรมเจ้าท่า จะเป็นผู้ดำเนินการเรื่องนี้ ร่วมกับกองทัพเรือ และคงต้องขอแจ้งกับประชาชนล่วงหน้า โดยจะดูแลให้กระทบกับประชาชนที่ใช้ แม่น้ำเจ้าพระยาในการสัญจรให้น้อยที่สุด ส่วนเรื่องของการท่องเที่ยวยังไม่ได้มีการพูดคุยกันในรายละเอียด แต่คงจะหมือนทุกครั้งคือจะเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้ชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามความเหมาะสม