พนักงาน ขสมก. เฮ 'มนพร'เร่งดูแลสวัสดิการ-สั่งเบิกจ่ายตรงเวลา

พนักงาน ขสมก. เฮ 'มนพร'เร่งดูแลสวัสดิการ-สั่งเบิกจ่ายตรงเวลา

พนักงาน ขสมก. เฮ 'มนพร'เร่งดูแลสวัสดิการใต้โครงการราชยิ้ม แก้ปัญหาค่ารักษาพยาบาล ใช้วิธีเบิกจ่ายตรง แทนการสำรองจ่าย สร้างขวัญกำลัง ดูแลคุณภาพชีวิต เพิ่มศักยภาพอำนวยความสะดวกประชาชน

นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ส.ส.เขต 2 นครพนม พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ภายหลังการหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการราชรถยิ้ม จะต้องเริ่มจากการดูแลข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม ตามนโยบายของ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม เพื่อให้บุคคลกรทุกฝ่ายในสังกัด มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญกำลังใจในการดูแลพี่น้องประชาชน

โดยตนได้หารือกับ นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รวมถึง คณะผู้บริหารองค์การ นายประมิตร เมฆฉาย ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ขสมก. และสมาชิก สร.ขสมก. เกี่ยวกับปัญหาสวัสดิการของ พนักงาน ขสมก. เดิมเกี่ยวกับการรักษาค่าพยาบาลยังต้องเบิกจ่ายตรง 
 

"ได้ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้อง ให้มีการแก้ไขปัญหา ผลักดันโครงการเบิกตรงค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน ขสมก. ได้เป็นผลสำเร็จ ทำให้พนักงานไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล เป็นการสร้างขวัญกำลังใจและดูแลคุณภาพชีวิต ให้กับพนักงาน ขสมก.  ตามนโยบายราชรถยิ้ม"

นางมนพร ยังกล่าวอีกว่า ทางรัฐบาล รวมถึงกระทรวงคมนาคม ได้ให้ความสำคัญในการทำงานของพนักงาน การที่จะดูแลพี่น้องประชาชน จะต้องเริ่มต้นจากการดูแลสวัสดิการพนักงาน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงได้รับความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ ตามความเหมาะสม เชื่อว่า จะส่งผลให้เกิดศักยภาพในการทำงานขององค์กร เกิดประโชน์ต่อพี่น้องประชาชน ได้รับการบริการที่ดูทุกด้าน  
 

โดยเฉพาะเรื่อง ท่าปล่อยรถ ที่เป็นสถานที่ทำงานของพนักงาน ขสมก. ควรจะมีการปรับปรุง เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวก สบาย จึงมอบหมายให้ ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รวมถึงคณะผู้บริหาร เร่งปรับปรุงแก้ปัญหาทุกด้าน 

ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานได้รับความสะดวกในการทำงาน ที่จะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนสูงสุด ด้านการคมนาคมขนส่ง โดยผู้ใช้บริการ สามารถแจ้งข้อมูลปัญหาการบริการ ข้อมูลการบริการ ที่สายด่วน ขสมก. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348

พนักงาน ขสมก. เฮ \'มนพร\'เร่งดูแลสวัสดิการ-สั่งเบิกจ่ายตรงเวลา พนักงาน ขสมก. เฮ \'มนพร\'เร่งดูแลสวัสดิการ-สั่งเบิกจ่ายตรงเวลา