'อาลีบาบา' ยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีจับเข่าคุย 'ประเสริฐ' ยกระดับคลาวด์ในไทย

'อาลีบาบา' ยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีจับเข่าคุย 'ประเสริฐ' ยกระดับคลาวด์ในไทย

'อาลีบาบา' ยักษ์ใหญ่เทคโนโลยี ยกทีมจับเข่าคุย ”ประเสริฐ“ หารือความร่วมมือยกระดับเทคโนโลยีคลาวด์ในไทย เชื่อช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม - นวัตกรรมดิจิทัล พร้อมพัฒนาภาครัฐไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)  พร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากบริษัท Alibaba Group นำโดย Ms.Selina Yuan, Alibaba Group VP & President of Alibaba Cloud International พร้อมคณะผู้บริหาร Alibaba ซึ่งได้เข้าหารือความร่วมมือด้านเทคโนโลยีคลาวด์ รวมถึงประโยชน์ของการนำคลาวด์มาใช้ประโยชน์กับการทำงานด้านต่างๆ

 อีกทั้งยังนำเสนอการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ Alibaba Group ได้แก่ (1) Alibaba Cloud เป็นบริษัทคลาวด์คอมพิวติ้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน และเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีคลาวด์ในเอเชีย-แปซิฟิก ให้บริการคลาวด์ที่หลากหลายครอบคลุมทุกด้านของธุรกิจ ตั้งแต่การประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูล

 (2) Lazada เป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซระดับโลก (3) Ant Group มีรากฐานมาจาก Alipay หนึ่งในแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตแบบเปิดชั้นนำของโลก ให้บริการชีวิตดิจิทัล และบริการทางการเงินดิจิทัล (4) Fliggy Travel เป็น แพลตฟอร์มการเดินทางออนไลน์ชั้นนำที่ให้บริการที่บูรณาการอย่างราบรื่นซึ่งตอบสนองความต้องการด้านการเดินทาง และ (5) Cainiao Smart Logistic Network หรือ ไช่เหนียว สมาร์ท โลจิสติกส์ เน็ตเวิร์ค เป็นผู้นำระดับโลกในด้านโลจิสติกส์อีคอมเมิร์ซ 

นายประเสริฐ กล่าวถึงนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ทั้งด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล การพัฒนาภาครัฐไปสู่รัฐบาลดิจิทัล การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และการเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้านดิจิทัล สร้างกำลังคนวิชาชีพดิจิทัล 

รวมถึงมาตรการส่งเสริม e-Commerce และการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย พร้อมทั้งเร่งแก้ไขปัญหาการดำเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศให้มีประสิทธิภาพ และมุ่งพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ในการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ ผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ทั้งนี้ในการหารือกันผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้เข้าร่วมหารือด้วย

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์