'มนพร'ลุยหาเสียงหนุนประเทศไทยเป็นสมาชิกสมัชชาทางทะเล

'มนพร'ลุยหาเสียงหนุนประเทศไทยเป็นสมาชิกสมัชชาทางทะเล

'มนพร'ตัวแทนประเทศไทยร่วมประชุมคณะมนตรี ครั้ง 130 ขององค์การประชุมสมัชชาทางทะเล เพื่อหาเสียงสนับสนุนการเลือกตั้งให้ไทยเป็นสมาชิกฯ คณะมนตรี

นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เดินทางไปร่วมประชุมคณะมนตรี (Council) ครั้งที่ 130 การประชุมสมัชชา (Assembly) ครั้งที่ 33 และการประชุมมนตรี ( Council) ครั้งที่ 131 ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ( IMO ) ซึ่งได้จัดการประชุม ขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ ของ IMO กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 21- 7 ธันวาคม 2566 โดยมีนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ,นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ,นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ,นายสรพันธ์ คุณากรวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นางมนพร กล่าวว่า การเดินทางมาประชุมครั้งนี้มาเป็นตัวแทนประเทศไทย เพื่อหาเสียงในการประชุม IMO ซึ่งเป็นทบวงการชำนาญพิเศษแห่งสหประชาชาติ ทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการกำหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทะเล ความมั่นคง และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจากการเดินเรือ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการปฏิบัติตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติภายใต้อนุสัญญาฉบับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับประเทศสมาชิก ซึ่งมีทั้งหมด 175 ประเทศ

การประชุมครั้งนี้ ถือว่าสำคัญมาก สำหรับประเทศไทย เพราะเป็นการมาหาเสียงในการเลือกตั้ง คณะมนตรี ( Council) ซึ่งเป็นองค์กรบริหารงานของ IMO ที่ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกจำนวน 40 ประเทศ ซึ่งมีวาระการทำงาน 2 ปี เพื่อทำหน้าที่พิจารณาอนุมัติแผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางทะเล และประเทศไทยเราเข้าร่วมเป็นสมาชิก ตั้งแต่ 20 กันยายน 2516 จนถึงวันนี้ก็ 50 ปีแล้ว

'มนพร'ลุยหาเสียงหนุนประเทศไทยเป็นสมาชิกสมัชชาทางทะเล 'มนพร'ลุยหาเสียงหนุนประเทศไทยเป็นสมาชิกสมัชชาทางทะเล 'มนพร'ลุยหาเสียงหนุนประเทศไทยเป็นสมาชิกสมัชชาทางทะเล